Uutiset

Yleinen

Kuherruskuukaudet ohi

Kävin tutustumassa uudelleen Sari ja Jukka Mustosen navettaan Vieremän Salahmilla, jotta saisin kuulla kommentit, miltä reilun vuoden päästä navetan avajaisista oikein tuntuu. Lähinnä tarkoituksena oli halu kuulla, mitä on jälkeenpäin ajateltuna tehty oikein ja mitä mahdollisesti väärin.

Ennen tämän jutun lukua voi käydä tutustumassa edelliseen lehteen, jossa Mustosen navettarakentamisprojektista kerrottiin eli 1/2008 Urakointi Uutisissa. Tämä kuten muutkin vanhat lehdet ovat luettavissa myös nettisivuillamme www.autokanta.com/urakointi_uutiset/kirjasto

Rakentajan rahat

Kun rakentamista aloitetaan, kaiken pitäisi sujua sopivasti limitetysti ja rakennuksen pitäisi valmistua mahdollisimman ripeästi. Pääomaahan on sijoitettu rakentamiseen jo suunnitteluvaiheessa ja käyttöönottoon saakka pääoma on sidottuna, mutta ”tuottamattomassa” käytössä. Kun rakennus on valmis ja se otetaan käyttöön, alkaa takaisinmaksu. Tällöin rakennuksen käyttöasteen pitäisi olla alusta saakka mahdollisimman korkea, jotta rakentamiseen sijoitetut rahat tulisivat maksuun.

Rakentaminen on tärkeää, muuten ei uusia, toimivia tuotantotiloja saada käyttöön. Toiminnallisuus ei kuitenkaan synny pelkästään piirustuslaudalla. Toiminnallisuus tarkoittaa vaikka navetassa nimenomaan navetan rakentajien tarvetta. Tarve on etenkin saada turhat, aikaa vievät rutiinit mahdollisimman vähiin. Myös varmatoimisuutta pitää arvostaa. Korvaamattomia järjestelmiä pitäisi olla mahdollisimman vähän.

Rakentaa vai rakennuttaa

Kun uusi rakennus tarvitaan, pitää miettiä omat rakentamiseen käytettävät resurssit tarkkaan. Ammattilainen suunnittelussa ja etenkin valvonnassa maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Kun työ ostetaan tehtynä, alle sovittujen kriteerien tehtyä työtä ei pidä hyväksyä, tai muuten hinnankin pitää joustaa.

– Emme aikoinaan halunneet rakentaa itse, vaan halusimme sellaisen toimivan navetan, jonka avaimet luovutettaisiin meille ja aloittaisimme karjanhoitotyöt. Tätä päätöstä emme ole katuneet, koska meillä oli täysi työ omissakin töissämme, Sari vakuuttaa.

Sijoita etäämmälle

Rakentamisessa on syytä muistaa muutama perusasia, kuten vanha pankinjohtajan neuvo: Rakenna edes hieman etäälle talouskeskuksesta, jotta ei häiritse, vaikka rakennusta joku muu myöhemmin käyttää.

Myös liikennejärjestelyt voidaan tehdä huomattavasti vapaammin, kun rakennuksen, rehuvarastojen ja lietesäiliöiden ympärillä on tilaa.

– Tästä pihapiirin ulkopuolelle sijoittamisesta on myös käytännön hyöty, koska kyseisen tuotantorakennukset vakuusarvo voidaan määritellä suuremmaksi kuin talouskeskukseen sijoitetun. Jos kiinteistöä joudutaan realisoimaan, voidaan tuotantorakennus ja muu talouskeskus myydä erikseen, Jukka pohtii.

– Vaikkei pahinta kannata korostaa, siihen voidaan varautua. Teimme keskenämme myös keskinäisen testamentin, koska milloinkaan ei tulevaisuudesta tiedä, Jukka painottaa.

Pääurakoitsija vastaa

Meillä oli rakentajan kanssa 100 -sivuinen sopimuspaperi. Kaikki työt rakentamiseen liittyvät työt olivat pääurakoitsijan vastuulla.

– Itse olin hankkinut urakoitsijat lypsyaseman asennus, lvi- ja sähkötöihin, mutta sopimuksella heidät työt olivat alisteisia pääurakoitsijalle, Jukka kertoo.
Rakennuttaja ei kaikkia säännöksiä voi tuntea, mutta sitä taas voidaan edellyttää suunnittelijalta ja rakentajalta. Yksi merkittävä mainittava seikka sopimuksissa on, että pääurakoitsija maksaa, jos pykälät muuttuvat kesken rakentamisen tai rakenteita muutetaan viranomaismääräyksellä.

Budjetointia

Tämä navetta teetettiin suunnitelmallisesti 26 työvaiheessa. Aina kun työvaihe oli valmis ja tarkastettu, raha liikkui. Meillä oli selkeät aikatauluraamit, milloin ja millaisia summia rahaa tarvittiin. Etukäteen tiedettiin myös kriittiset kuukaudet.

Laskut tehtyjä töitä vastaan

– Tämä rakennusprojekti oikeastaan eroaakin monesta perinteisestä projektista. Useimmat joutuvat maksamaan tilaamastaan tavarasta etukäteen ja vastaanottamaan rakennuspaikalle vaikka puolet epäkelpoja ritilöitä, Jukka pohtii. Normaali rakentaja joutuu maksamaan laskuja etukäteen tai toimitukset saattavat myöhästyä vielä enemmän.

– Meillä oli koko ajan enemmän tavaraa toimitettuna ja töitä valmiina, kuin rahaa laskutettuna, koska työ oli aikataulutettu. Jokaisen vaiheen jälkeen tehtiin katselmus. Jos työn todettiin olevan tietyssä pisteessä, se oikeutti laskun lähettämiseen, Jukka kertoo.

Takuutyötä

– Kun kerran hankimme itsellemme työpaikan pariksikymmeneksi vuodeksi, niin esimerkiksi kaikkien metallirakenteiden edellytettiin olevan vähintään kuumasinkittyjä. Nyt kun takuutarkastusta tehdään, vaihdatamme kaikki rakenteet, jotka eivät täytä vaatimuksia. Jos sopimuksessa lukee, että pitää olla vähintään kuumasinkittyä, sitä myös edellytämme, Jukka vakuuttaa.

Myös harjalla olevien kattoikkunoiden rakenteiden piti olla kuumasinkittyjä. Sitä ne eivät olleet, joten niiden rakenteet vaihdetaan myös.
– Meillä on edelleen osa kokonaissummasta maksamatta, koska kaikki ei ole niin kuin pitäisi. Kun osa rahoista on maksamatta, se motivoi rakentajaa kummasti hoitamaan asiat kuntoon, Jukka perustelee.

Massat selville

Ensimmäisenä rakennukselle suunniteltu alue pitää tutkia eli tehdä maaperätutkimus ja tehdä massalaskelmat, ympäristön yleissuunnitelma, kuivatussuunnitelma ja liikennejärjestelyt. Jos rakennuksia voidaan liikutella ja pyöritellä, säästetään usein tuhansien maakuutioiden edestakaisin siirto.

Ennen massalaskelmia pitää kuitenkin tietää, miten lantaa liikutellaan. Edullisinta on liikuttaa liete valuvana ilman pumppausta. Tällöinkin pitää tarkastaa, että lantasäiliö saadaan valutettua täyteen. Esimerkiksi, jos säiliön viimeinen metri olisi kuilujen tason yläpuolella, pitäisi kokoojakouruihin rakentaa sulut ja pumpata säiliö täyteen.

Rahalle hinta

Kun harva pystyy isompaa rakennusta omalla rahalla tekemään, pitää käydä myös rahoitusneuvotteluja. Neuvotteluissa on kaksi yrittäjälle merkittävää osaa, toinen on kiinnitettävän omaisuuden, kuten rakennuksen käypä arvo ja siitä laskettavat vakuudet ja toinen lainan korko. Molemmat ovat enemmän tai vähemmän neuvoteltavissa olevia tekijöitä.

– Jos rahoittaja vaatii yrityskiinnitystä ja valtiontakausta, kannattaa harkita tarkkaan kannattaako ollenkaan lähteä investoimaan. Jos yrityskiinnitykseen päädytään, silloin yrittäjän liikkumavara on äärimmäisen pieni.

– Me emme olisi siinä tapauksessa rakentaneet, Jukka vakuuttaa. Kiinnitykset kannattaa myös jakaa pienempiin vaikka 50000 euron kiinnityksiin, jolloin niitä vapautuu vähitellen lainan takaisinmaksun yhteydessä mahdolliseen muuhun käyttöön

Tärkeä suunnittelu

– Ennen varsinaista navetan suunnitteluvaiheetta vierailimme monissa navetoissa kotimaassa. Jukka kävi myös ulkomaita myöten tutustumassa navetoihin, Ranskassa, Sveitsissä, Saksassa, Tanskassa ja Irlannissa. Noilla vierailuilla otettiin satoja valokuvia. Kuvattavana oli kohteet, miten meillä ei tehdä tai miten kannattaa tehdä, Sari muistelee.
Navetan suunnittelu ei ole helppoa, kun huomioitavia asioita on paljon. Esimerkiksi sähkö- ja vesijohtosuunnitelmia ei pitäisi tehdä ilman kalustesuunnitelmaa.

– Miten ihmeessä sähkösuunnittelija voi tietää, mihin pistokkeet laitetaan tai lvi -suunnittelija juomakuppien paikat, jos ei tiedetä, miten kalusteet ja laitteet sijoitetaan, Jukka ihmettelee.
– Meillä esimerkiksi vesijohtoputket kulkevat lattian alla suojaputkessa. Jos ne kulkevat ylhäällä, kosteisiin putkiin tarttuu lika. Sitä paitsi, kun putket eivät ole eläinten ulottuvilla, sattuu vesivahinkojakin huomattavasti vähemmän, Sari huomaa.

– Eläinhallin osalta rakennusta ei ole altapäin eristetty styroksilla. Onhan täällä riittävän lämmintä ollut koko ajan, vaikka eristystä ei olekaan ollut, eikä sitä ole kyllä tarvittukaan, Jukka kehuu. Rahaa myös säästyi tuolla ajattelutavalla rutkasti.

Virtaa tarvitaan

– Meille suunnitelmassa oli alun perin 52 ampeerin sulakkeet, mutta vasta 80 ampeerin sulakkeet kestävät. Ja syöttökaapeli kannattaa mitoittaa reilusti yli pääsulakkeen koon tulevaisuuden varalle.

Jos rakennus on iso, kannattaa toiseen päähän rakennusta harkita alakaappia. Muuten normaalia virta kaapelia kuluu paljon enemmän, kun se jaetaan pääkeskuksesta.

– ATK lähiverkko pitäisi suunnitella saman tien rakennukseen, vaikkei sitä ensin kuvittelisi tarvitsevansakaan. Ja kun navetassa on herkempääkin tekniikkaa pitää osa pistokkeista olla suojattu UPS:lla sähkökatkosten varalle. Meilläkin lypsyaseman porteista alkuun jumittui toinen puoli, jos sähköt katkesivat. Ja ilman varavoimajärjestelmää ei navetoita kannata suunnitella, Jukka muistuttaa.

Valvontaa

– Etävalvonta kannattaa navetalle järjestää jo eläinten turvallisuuden vuoksi. Sähkölukot koodilla ovat kätevät, koska tällöin eri henkilöille, vaikka lomittajille, voidaan antaa kulkuoikeuksia ilman että luovutetaan avaimia. Maitokuskillekin sähkölukko on kätevä, kun avaimet ovat aina mukana, eivätkä ne ole huoltoon joutuneessa vakioautossa.

Valtavirtaa vastaan

– Useat rakentavat robottinavetan, mutta me teimme 2*10 kalanruodon. Kertaakaan ei muuten ole kännykkään tullut yöllä viestiä, että on maitoletku irronnut, Jukka huomaa.
– Ruokintapöydän pitää olla laatikkomallinen, jotta ruoka on helppo jakaa ja pöytä on helppo pitää puhtaana. Kaikki ruokintapöydällä tehtävät työt voidaan myös hoitaa koneellisesti, kun päädystä pääsee ajamaan sisälle millä koneella tahansa. Meillä ape tehdään ja jaetaan seosrehuvaunulla, mutta ruoka saadaan eläimille vaikka pyöräkuormaajalla tai pienkuormaimella, jos seosrehuvaunu joku päivä ei toimisikaan, Jukka lupaa.

– Joku haluaa matto- tai ketjuruokkijan, jotta rakennuksen ei tarvitse olla leveä, mutta ape pitää joka tapauksessa sekoittaa jollain. Kun matto- tai ketjuruokkija jonain päivänä lakkaavat toimimasta, ruokaa ei voikaan jakaa oikein millään.

Meillä on nyt 485 senttiä leveä ruokintapöytä ja jos voisi päättää uudestaan, se levenisi vielä noin 40 senttiä, Jukka pohtii. Perusteena on se, että tällöin ruokintapöydälle voitaisiin tuoda kerralla apetta pidemmäksi aikaa.

Seosrehuvaunulla rehut

Mustosille on nyt lehden mennessä painoon toimitettu uusi apevaunu, Sekon 230. Nyt hankittu apevaunu on niin korkea kuin ovista sopii sisään ja niin pitkä kuin oli tarjolla. Nykyistä leveämpää apevaunua ei pöydälle kannata ajaa.

Apevaunussa on Digistarin vaakapääte, joka laskee säilörehun painon perusteella muiden komponenttien määrät. Tiedot voidaan viedä vaunun tietokoneelta Westfalia Surgen tuotannonhallintaohjelmaan. Ruokintasuunnitelman muuttuessa voidaan uusi aperesepti tuoda tuotannonhallintaohjelmasta muistitikulla apevaunulle. Uudessa Digistarin vaakapäätteessä on lisäksi käytettyjen rehujen varastokirjanpito.

Hygieniaa ja turvallisuutta

Hygienian merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kaikki paikat kotieläinrakennuksessa pitää rakentaa niin, että ne on helppo pitää puhtaana. Jälkeenpäin lisättiin 40 metrin itsekelautuva pesuletku, jolla saadaan paljon aikaiseksi.

Lantakäytävät puhtaana

– Lantaritilöiden korkeuseroksi hyväksyimme enintään 3 milliä. Tämä on tärkeä asia, jotta sorkat pysyvät kunnossa. Ritilät ovat vielä alta vaimennettu solumuovilla äänien pehmentämiseksi, Jukka valottaa.

– Valvojan tehtävänä on käyttää valvojan valtaa ja työkaluja, kuten vatupassia ja työn laatua valvottiin lantaritilöiden osalta erityisen tarkkaan, Jukka kehuu.

– Meillä on nuorisolla avokouru ja lypsävillä syvät kourut ja ritilät. Poikkeuksena monista muista navetoista lantaraappa siivoaa kulkiessaan molempiin suuntiin, jolloin lattia pysyy puhtaana ja nautojen sorkat pysyvät terveinä.

Raappalinjan molemmissa päissä on leikkaavat ritilät ja ritilöiden väleistä on hiottu rosot pois, jolloin välit eivät vähitellen täyty.
Kun raapat puhdistavat lattiaa molempiin suuntiin kulkiessaan, lattialla on aina vähemmän lantaa ja lantaraappojen rakenne voi olla mata­lampi kuin normaalisti. Tämä kuitenkin edellyttää kahta kokoojakourua. Raappa liikkuu noin puolen tunnin välein.

Ovet ja ikkunat

– Päätyovi, joista normaalisti ajetaan rehu ja kuivikkeet sisään, on syytä olla myös nosto-ovi ja kauko-ohjattava. Tällöin lämpöä säästyy ja käyttökin on paljon turvallisempaa, kun ei tarvitse jatkuvasti hyppiä ohjaamosta, Jukka huomauttaa.

– Kaikki lapeseinällä olevat pariovet muuttaisimme nosto-oviksi, Jukka toteaa. Jos talvella lumi on pudonnut oven eteen ja tulee vaikka tulipalo ja ovi ei aukeakaan, tällöin hätä on suuri. Myös kuolleet eläimet on helpompi nostaa suoraan karsinasta ja viedä aukeavasta ovesta ulos. Jaloittelemassa käyvät eläimet eivät myöskään saa ovia rikottua kulkiessaan.

– Meillä on kaksinkertaiset ja kaksiosaiset ikkunat. Jotka voidaan säätää kahdeksaan asentoon lämpötilan mukaan.

Ilmanvaihto kuntoon

Erityistä huomiota Mustosilla on kiinnitetty ilmanvaihtoon. Viranomaisten määrittelemät arvot kerrottiin 1,5:llä ja sitten vielä 1,5:llä. Puhaltimet ovat siis riittävän järeät myös vastapaineella, koska ilmanvaihdosta ei kannata tinkiä. Puhaltimien torvet ovat sijoitettu eri lämpökerroksiin navetassa, jotta ne tasoittavat lämpötilaa.

Itse asiassa ilmanvaihdon lopulliset kertoimet minimiin ovat lähtöpuolella 2 ja tulopuolella 5 -kertainen. Ilmanvaihdon toimivuus mitattiin lopuksi 50:stä pisteestä. Varmuudeksi rakentaja teki vielä yhden putket katolle valmiiksi, jossa ei ole puhallinta ollenkaan.

Puhaltimet aiheuttavat kuitenkin ääntä, mutta kun urakoitsija tilasi äänenvaimentimet, saatiin ilmanvaihdon äänet putoamaan 62 desibeliin poistotorven allakin. Mustosten navetassa oli tosiaan hiljaista ja siellä kuuli jopa omat ajatuksensa.

Jutun tekohetkellä Mustosilla oli menossa sorkanhoitopäivä. Todettakoon että sorkat olivat erittäin hyvässä kunnossa ennen sorkanhoitoa.

Lue seuraavaksi