Uutiset

Yleinen

Kotimaiset lämpövoimalaitokset Vöyristä

Pohjanmaalla Vöyrissä toimiva Finnish BMC Oy valmistaa lämpövoimalaitoksia sekä toimittaa kotimaisista biopolttoaineista tuotettua energiaa lämpimän veden muodossa. Tällä hetkellä yritys hoitaa voimalaitos-
valmistuksen lisäksi kolmen lämpövoimalaitoksen käytön avaimet käteen periaatteella. Tässä tapauksessa se tarkoittaa, että yritys toimittaa lämmintä vettä asiakkaan tarpeisiin suoraan asiakkaan tiloihin.

Finnish Bio-Mass Combusters Oy Ab eli lyhyemmin Finnish BMC on aloittanut toimintansa vuonna 2006. Fredrik Renfelt perusti yrityksen veljensä Andreaksen sekä kahden kaverinsa kanssa. Lämpövoimalaitosvalmistusta edelsi veljesten toimiminen turvetuotannossa perheen turvesuolla jo vuosituhannen alussa.

Veljesten operoima Keskis Torv Oy jatkaa turvetuotantoa edelleen. Kokeiluja tehtiin tällöin myös pelletinvalmistuksesta. Perheellä oli suollinen turvetta ja toiminnan lisäämiseksi päätettiin tarjota asiakkaille helpompaa tapaa ostaa energiaa, toimittaa se perille lämpimän veden muodossa. Tästä palveluideasta jalostui yrityksen toimintamalli viime vuosikymmenen puolessa välissä. Nyttemmin yritys kehittää, valmistaa ja toimittaa ratkaisuja kiinteiden biopolttoaineiden polttoon.

Yhtenä toiminnan kiihdyttäjänä on ollut pohjanmaalaisten asiakkaiden mielipiteet. ”Yleisesti oli havaittavissa, että pienin vaiva määrää käytettävän polttoaineen kustannuspuolta unohtamatta”, toteaa nyt yrityksen toimitusjohtajana toimiva Fredrik Renfelt.

Eikä pidä unohtaa kotimaisen lähienergian merkitystä toiminnassa. Vöyrillä ja sen ympäristössä riittää vielä runsaasti turvetta kuorittavaksi ja poltettavaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa Finnish BMC tarjosi palvelua, missä asiakkaalle toimitettiin lämpöä lämpimän veden muodossa. Tämä tarkoitti käytännössä oman lämpövoimalaitoksen rakentamista asiakkaan läheisyyteen. Ja, kun laitos päätettiin rakentaa, tehtiin se myös itse suunnittelua myöten. Tällä hetkellä yritys käyttää ja ylläpitää kolmea lämpövoimalaitosta Vöyrin alueella. Polttoaineen laitoksille toimittaa turvetuottaja Keskis Torv.

Asiakkaan huoleksi jää vain lämmöstä nauttiminen. Vöyrin keskustassa on toiminut jo muutaman vuoden ajan yhden megawatin lämpövoimalaitos, joka tuottaa lämmintä vettä vieressä oleville teollisuuslaitoksille. Finnish BMC hoitaa lämpövoimalaa kokonaisvaltaisesti; toimittaa polttoaineen voimalaitoksen käyttöön, pitää laitoksen käynnissä, huoltaa ja ylläpitää laitteistoa sekä huolehtii korjauksista ja muista akuuteista laitoksen käynnin kannalta tärkeistä asioista. Päivystys on luonnollisesti ympärivuorokautista eli päivän sanonnan mukaisesti 24/7-palvelua.

Myös Vöyrin vanhainkodin lämmitys on Finnish BMC:n hoidossa. Vanhainkodin lämpövoimalaitos on teollisuusalueen voimalaa pienempi tuottaen 400 kilowatin lämpötehon.

Molemmat laitokset ovat pitkälle automatisoituja, joten päivittäiset tarkistuskäynnit ovat tarpeettomia. Häiriöistä tulee ilmoitus päivystykseen puhelinverkon kautta.
Helmikuun alun vierailun yhteydessä poltettiin molemmissa laitoksissa jyrsinturvetta, joka Renfeltin mukaan on ehkä hankalin poltettava bioraaka-aine.

”Kaikissa laitoksissa sen poltto ei onnistu, mutta Finnish BMC:n kehittämä arinarakenne mahdollistaa jyrsinturpeen energiatehokkaan ja pitkäaikaisen häiriöttömän polton”, valaisee Renfelt.

Käyttökokemusten ja kyselyjen myötä yritys päätti aloittaa lämpövoimalaitosten valmistamisen ja myymisen myös erillisenä tuotteena. ”Kun itse käyttää ja hoitaa laitosta, niin varmasti selviää mikä toimii ja mikä ei”, miettii Renfelt. Näistä lähtökohdista tuntui luonnolliselta lisätä toimintaa laitosvalmistuksella.

Turpeen kanssa aina toimineet veljekset yhtiökumppaneineen perehtyivät myös muiden polttoaineiden käyttöön. Esimerkiksi epäpuhdas hake tai kostea turve vaativat toimiakseen liikkuvan arinan ja hyvän paloilman hallinnan. Tavoitteena oli myös mahdollisimman monen erilaisen polttoraaka-aineen käyttö samassa kattilassa ja mahdollisesti lähes samoin säätöarvoin. Finnish BMC:n kehittämä liikkuva arina mahdollistaakin nyt useiden eri materiaalien polton.

Sama laitos saadaan kuumaksi niin jyrsinturpeen, palaturpeen, hakkeen, pelletin (turve- & puupelletit), murskatun purkujätteen kuin viljan lajittelujätteen avulla. ”Jopa jyrsinturpeen hyötypoltto onnistuu erinomaisesti”, kuten Renfelt jo aikaisemmin totesi. Polttoaineen vaihto ”lennosta” on kohtalaisen helppoa.

”Kotimaisen polttoaineen hyödyntämisen lisäksi Finnish BMC:n lämpövoimalaitokset ovat täysin suomalaista valmistetta”, laskeskelee Renfelt. Laitosten valmistus tapahtuu Vöyrissä kotimaisin voimin ja asennukset hoidetaan myöskin oman väen toimesta. Vielä, kun huomioidaan usean erilaisen kotimaisen biomateriaalin polttomahdollisuus, ollaan vahvasti tukemassa suomalaista työtä sekä kotimaisten energialähteiden käyttöä.

Renfelt korostaa yksinkertaisten ratkaisujen käyttöä. Se helpottaa laitoksen ajoa, kunnossapitoa sekä minimoi riskit ajon aikana. Tällä hetkellä valikoima kattaa voimalaitokset kahdestakymmenestä kilowatista yhteen megawattiin. Yritys on toimittanut nyt jo noin viisikymmentä laitosta, joista kymmenkunta on teholtaan 500 kW – 1 MW. ”Pystymme toki valmistamaan suurempiakin laitoksia.

Tekniikka on sama mitä pienemmissäkin. Esimerkiksi kolmen megawatin laitos on vain kaikilta osin suurempi”, tuumii Renfelt. Finnish BMC:n lämpövoimalaitoksien etuna on puhdas palamisprosessi, mikä saavutetaan hyvällä palamisilman hallinnalla yhdessä liikkuvan arinan kanssa. Arinalle syötettävä palamisilma esilämmitetään savukaasujen avulla ja ilma syötetään arinalle kahdesta piiristä.

Ensiöilma ohjataan polttoon arinan alta ja toisioilma puhalletaan sekaan arinan sivuilta. Lisäksi syötettävää ilmaa säädetään automaattisesti palamisprosessista saatujen mittausarvojen perusteella.

Kaiken perustana on kuitenkin liikkuva arina, minkä kehitykseen yritys on panostanut runsaasti. Liikkuva arina mahdollistaa monien eri materiaalien polton. Myös niin sanottujen vaikeiden polttoaineiden, kuten jyrsinturpeen, viljanlajittelujätteen, viljankuoren sekä muiden peltotuotteiden poltto onnistuu jatkuvana prosessina. Arina on vesijäähdytetty ja käytetyt materiaalit ovat laadukkaita. Tuhkanpoisto tapahtuu jatkuvana toimenpiteenä kuljettimien avulla.

Poltettavan materiaalin syötön puolelta on huomioitava, että järjestelmä toimii lähes ilman antureita. Käytössä on vain ylitäytön suoja, joka tarvittaessa pysäyttää turpeen syötön ja kytkee varmistuksena olevan pellettijärjestelmän käyttöön. Myös öljykattilavarmistuksia on liitetty Finnish BMC:n lämpövoimalaitoksiin.

Tulevaisuudessa tullaan panostamaan digitaaliseen seurantaan sekä etäohjauksen käyttöönottoon. Tällä hetkellä on jo käytössä voimalaitoksen tiedonkeruu, mistä saatavalla datalla pyritään kehittämään ohjausjärjestelmiä. Automaatiotason lisäämisen tutkimukset ovat käynnissä. ”Siinä ei kuitenkaan pidä mennä liian pitkälle toimintavarmuuden ja monimutkaisten rakenteiden kustannuksella”, toteaa Renfelt.

Tällä hetkellä on kuitenkin tuotekehitykselle saatavana vähän tukia, joten panostus kehitykseen ei ole niin kiivasta kuin se voisi parhaimmillaan olla. Kiristyvät ympäristöarvot sekä tietenkin aina tavoiteltu energiatehokkuus ovat tällä hetkellä Finnish BMC:n työn alla. Savukaasupesurin kehityksen avulla pyritään minimoimaan päästöjä sekä samanaikaisesti parantamaan polton hyötysuhdetta ottamalla savukaasuista irti kaikki mahdollinen lämpö.

Oman lämpövoimalaitostuotannon ja omien lämpövoimaloiden lisäksi yritys tarjoaa huolto-, korjaus- ja asennuspalvelua lämpövoimalaitoksille. Kun puhutaan lämpövoimalaitoksen toimittamisesta, tarkoittaa se kokonaisvaltaista projektinhoitoa. Finnish BMC valmistaa laitteistot, asentaa ne ja suorittaa koeajon sekä käyttöönoton opastuksineen.

Toimitus sisältää koko lämpövoimalaitoksen rakennuk-
sineen, polttoainevarastoineen (turve- ja hakesäiliöt), kuljettimineen, polttouuneineen, tuhkanpoistoineen ja varajärjestelmineen. Lämpövoimalapalvelussa yritys tuottaa lämmintä vettä asiakkaan tarpeeseen asiakkaan läheisyydessä olevalla laitoksella.

Vöyrissä toimivan tuotannon ja myynnin lisäksi on juuri nyt aloitettu jälleenmyyjäyhteistyö Oulun seudulla toimivan yrityksen kanssa. ”Tutkimme tällä hetkellä myös jälleenmyyjien käyttöä muualla Suomen alueella myynnin lisäämiseksi”, päättää Renfelt.

Lue seuraavaksi