Uutiset

Yleinen

Eurotier 2008 – sähköä biokaasusta

Kaasuahan tulee koko ajan, se vain pitää kerätä talteen. Kaasun keräämiseen on mahdollisuus, mutta kaasun hyödyntäminen ainakaan sähkön tuotannnossa ei ole vielä taloudellisesti useinkaan kannattavaa. Uudet rakennukset ja lietesäilöt pitäisi kuitenkin suunnitella jo biokaasun tuotantoon. Kun lietesäiliöitä tehdään joka tapauksessa, kannattaisi ne jo rakentaa valmiuksilla kaasun tuotantoon. Kolmessa perättäisessä reaktorissa saadaan talteen noin 98 % metaanista, joka muuten ei tule hyötykäytettyä.

Näistä asioista juttelin pitkään Cenotec:in Johannes Fischerin kanssa. Mukaan lähetettiin lisäksi kasa esitteitä, lehtiartikkeleita ja käsin kirjoitettuja konsepteja, jotka Johannes kirjoitti samaan aikaan, kun keskustelu eteni.

Biokaasun mahdollisuuksia ei vielä ole Suomessa laajemmin realisoitu. Kyseisessä kuvassa on hahmoteltu biokaasun logistiikkaketjun toiminta (Kuvapohja Weltec-BioPower) Suomessa on toki runsaasti tarjolla vielä puuperäistä materiaalia, jota hyödyntää biokaasun tuotantoon.
Biokaasua saadaan sellaisistakin materiaaleista, jotka voidaan ottaa käyttöön helposti ilman merkittäviä lisäkustannuksia, kunhan olosuhteet ovat kunnossa.

Biokaasulaitos ja hygienisointi voisi olla esimerkiksi elintarviketeollisuuslaitoksen yhteydessä. Energia kannattaisi ottaa talteen aina ennen jatkokäsittelyä ja sijoittaa biokaasulaitos vaikka ennen Pellonpajan suunnittelemaa puhdistusjärjestelmää.

Kun laitosta suunnitellaan, kannattaa se toki sijoittaa niin, että kaasu voidaan käyttää mielellään lähellä. Jos laitos sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien varressa, mahdollisuus on myös tankkauspisteen järjestämiseen. Yksi mahdollisuus on tuottaa biokaasu vain lämmitykseen, jolloin puhtausvaatimukset ovat pienet ja polttolaitteisiin ei tarvita merkittäviä investointeja.

Lue seuraavaksi