Uutiset

Yleinen

Energiapuun korjuunäytös Vilppulassa

http://www.youtube.com/watch?v=xv7ZBPj_1DY

Kohteessa oli erilaisissa vaiheissa olevaa nuorta kasvatusmetsää, jossa työskenteli neljä ProSilvan metsäkonetta: kolme hakkuukonetta ja ajokone. Metsätyö Kiintonen Oy:ltä paikalla oli kaksi ProSilva 810 -hakkuukonetta, joista toisessa on Nisulan keräävä koura ja toisessa Naarvan uusi syöttävä, giljotiinikatkaiseva energiakoura EF28, joka soveltuu yhdistelmäkorjuuseen joukkokäsittelymenetelmällä. Metsäpalvelu Jaakko Lehtinen oli tuonut paikalle tela-alustaisen hakkuuketjun, jossa ProSilva 910:ssä on myös Naarvan EF28.

Lasse Karilainen ProSilvalta kertoo, että ProSilvan koneita on mennyt puolenkymmentä suoraan uutena energiapuutöihin. ”Tela-alustainen yhdessä Naarvan syöttävän energiapuukouran kanssa on tehokas. Uraväli saadaan suureksi myös pehmeillä mailla 11 metriin ulottuvan nosturin ansiosta. ProSilvan koneita varustetaan käyttötarkoituksen mukaan monilla eri merkkisillä hakkuupäillä.”

Kantava kuormakone

Tela-alustainen ProSilva 15-4ST on erityisesti pehmeille alustoille sopiva kuormaa kantava metsäkone, joka sopii hyvin tela-alustaisen hakkuukoneen perään. Pieni pintapaine saadaan aikaan aikaan telastolla, jossa kosketuspinta-alaa on noin seitsemän neliömetriä. Kone on varustettu jousituksella ja aktiivisella kiertonivelellä, joiden avulla päästään liikkumaan uskomattoman pehmeillä alustoilla jopa 35 tonnin kokonaispainoon kuormattuna. Järjestelmä siirtää painoa aina kantavimmalle kohdalle, jolloin kone ei lähde sukeltamaan kovinkaan helposti.

Telakonetta näytöksessä ajoi Vesa Anttila ProSilvalta, joka on päässyt seuraamaan koneen kehitysvaiheita. ”Ennakkoluulot tätä kohtaan ovat aivan poskettomia. Pidin kyllä alkuun itsekin mahdottomana tämän telakoneen toimivuutta, mutta muutama tunti koneessa istumista muutti käsitystä. Tämä on aivan omaa luokkaansa pehmeillä mailla, mutta soveltuu hyvin kaikkeen ajoon. Varsinkin usean hakkuketjun omistajilla tällainen kone tulisi varmasti työllistettyä”, uskoo Anttila.

Tyypilliset kohteet

”Energiapuukorjuu on metsänomistajalle tuottava tapa hoitaa tulevaisuuden tukkileimikot”, sanoo Biowatin metsäpalveluasiantuntija Jorma Penttilä, jonka ostoalueeseen kuuluu tämän hakkuunäytöksenkin alue.

”Tällä on nähtävänä varsin tyypilliset kohteet. Tässä ensin on noin 35-vuotiasta kasvatusmetsää, joka tehdään kuitupuun ja energiapuun yhdistelmäkorjuuna karsivalla giljotiinikouralla. Pienen matkan päässä on nuorempi kasvatusmetsä, joka on uudistettu luontaisesti koivulle vuonna 1993 ja energiapuun kasvatukseen tähtäävä taimikonhoito on tehty vuonna 2005. Korjuu suoritetaan kokopuuna keräävällä energiapuukouralla. Sinne jää noin 1 400 runkoa hehtaarille ja alikasvokseen on kehittymässä kuusikko.”

”Perinteisessä kuituhakkuussa saanto on helposti vain puolet verrattuna tähän energiapuukorjuuseen. Etuna on myös, että nuoren metsän kunnostuksessa tällä tapaa jää viimeinen raivauskerta pois. Tämä korjuutapa on vielä useille metsänomistajille uutta, mutta hyvä hakkuujälki myy tätä työtä. Biowatilla on tässä ympäristökunnissa puolenkymmentä ammattitaitoista urakoitsijaa, mikä kasvattaa hakkuutavan suosiota”, sanoo Penttilä. Paikalla urakoinut ruovesiläinen Metsätyö Kiintonen Oy on yksi näistä urakoitsijoista.

www.metsakeskus.fi

www.biowatti.fi

www.pentinpaja.fi

www.prosilva.fi

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi