Uutiset

Yleinen

Claas Scorpion 7035 broileritilan yleiskoneena

Claas Scorpion

Säterin Tila Oy on Köyliön Vuorenmaan kylässä sijaitseva broilerinkasvatukseen erikoistunut maatila, jonka tuotanto on aina perustunut laadukkuuteen sekä turvallisuuteen. Kun kasvatustoiminnassa käytettävät rakennukset ja muu ympäristö on huippuluokkainen, on selvää, että myös konekannan täytyy vastata nykypäivän vaatimuksia. Säterin Tilan useimmin käytettävä kone onkin Claas Scorpion 7035 VariPower, jonka monipuolisiin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi kanaloiden tyhjennykset, lämpökeskuksen täytöt sekä muut maatilan vaihtelevat nosto- ja kuljetustehtävät.

Säterin Tila edustaa nykyaikaista maataloutta parhaimmillaan, sillä perhetilan ominaisuuksiin on onnistuneesti yhdistetty taloudellinen tehokkuus sekä tiukkojen laatukriteerien noudattaminen. Tilan isäntänä toimii Mika Säteri, mutta toiminnassa on innokkaasti mukana myös niin edeltävän kuin seuraavankin sukupolven maanviljelijöitä. Mika Säteri kertoo tilan tuottavan vuodessa yli kaksi miljoona kiloa broileria, jotka jalostuvat kuluttajille HK:n Kariniemen kanatuotteina. Tuotteiden laatu perustuu pitkälti oman rehun tuottamiseen, sillä tilalla on yli 300 hehtaarin rehuvehnäviljelmät. Näin tiedetään tarkoin miten broilereita ruokitaan eikä ikäviä yllätyksiä pääse syntymään. Tuhansien broilerin kanalan puhtauden ylläpito vaatii myös tehokasta kalustoa ja Claas Scorpion onkin kuin tehty vaativaan työhön.

Säterin tilalla kurottajia on käytetty jo vuosikausia, mutta Mika Säteri kertoo nykyisen Claasin olevan tähän mennessä selkeästi toimivin kokonaisuus. Uuden kurottajan hankinnan tullessa ajankohtaiseksi Säteri koekäytti useita merkkejä ja laittoi koneet kovalle koetukselle. Säterin töissä kurottajan nostokorkeuden tuli olla vähintään seitsemän metriä, mutta samalla kanalan lämmittimien sijainnin vuoksi kurottajan oma korkeus ei saanut olla liian suuri. Muita kriteerejä olivat portaaton vaihteisto, nopeus, riittävä voima, polttoainetaloudellisuus sekä ketteryys. Kanalan yksiköiden pituus on noin sata metriä, joten edestakaisessa liikenteessä näillä ominaisuuksilla on suuri merkitys töiden sujuvuuteen. Testikäyttöjen jälkeen Claasista oli tullut selkeä Säterin suosikki ja kun vielä Huittisten Konekeskon Seppo Vänniä teki sopivan tarjouksen, oli ostopäätös helppo tehdä.

Mika Säteri arvioi, että kurottajalle tulee vuodessa käyttöpäiviä lähes 350 kappaletta. Scorpion saapui Säterin tilalle heinäkuussa ja jo kuukaudessa mittariin oli tullut yli sata käyttötuntia. Kurottajan päätyöt ovat luonnollisesti kanalan tyhjennys sekä lämpökeskuksen täyttö, mutta monipuolisella lisälaitevalikoimalla kurottaja muuntuu moneen työhön. Säterillä on tällä hetkellä kurottajaan useita eri kauhoja, trukkipiikit, tuhkasaavi sekä säkkikoukku ja luultavasti harjakoneen vuoro tulee seuraavana. Tulevaan on konehankinnassa varauduttu ja mahdollisesti tarvittavat lisähydrauliikkaliitännät ovat Scorpionissa jo valmiina. Säteri antaa kiitosta myös Claasin nopealle työlaitteen vaihtomekanismille, sillä operaatioon ei helppouden ja hyvän näkyväisyyden ansiosta kulu aikaa kymmeniä sekunteja kauempaa.

Säterin Tilan kokoisessa maatalousyrityksessä on selvää, että koneilla voi olla useita eri käyttäjiä samankin vuorokauden aikana. Näin onkin hyvin tärkeää, että koneen hallintalaitteet ovat selkeitä ja toimintatavoiltaan loogisia. Mika Säteri kuvaakin Scorpionia ”käteen sopivaksi”, mikä kertoo helppokäyttöisyydestä ja toimivuudesta. Monitoimisilla, mutta samalla yksinkertaisilla hallintalaitteilla Scorpion tottelee käyttäjiä nöyrästi ja tarkasti. Näkyvyys on hyvä niin työlaitteeseen kuin muihinkin suuntiin ja myös turvallisuusominaisuuksiensa puolesta Claas edustaa nykyaikaisimpia vaatimuksia. Säterin työtehtävissä vaihteiston pehmeys on hyvin oleellista ja Mika on hyvin tyytyväinen suunnanvaihdon pehmeyteen, missä on hänen mukaansa valtava ero Claasin hyväksi tiettyihin kilpailijoihin verrattuna.

Claas Scorpion pääsi esittelemään voimaansa ja ketteryyttään, kun lannoitekuorma odotteli sopivasti purkuaan tilan varastohalliin. Säkkikoukulla varustettu kurottaja suoriutui 650 kilon suursäkkien siirtotehtävästä sulavasti ja nopeasti. Hallin puolella Säteri pääsi esittelemään myös lisävarustuksena hankkimiensa led-valojen tehokkuutta ja Mika totesikin varustelun hinnan olleen hyötyyn nähden pieni. Säteri kertoi myös oppineensa käyttämään puomin palautusautomatiikkaa hyväkseen ja kertoo sen olevan mainio ominaisuus monissa työtehtävissä. Claasin viimeistelyn tasosta sekä loppuun asti viedystä suunnitteluprosessista kertoo myös Säterin arvostama jäähdyttimen puhdistusominaisuus, joka tulee tarpeeseen esimerkiksi viljaa ja turvetta käsiteltäessä.

Säterin Tilan Claasin tuntimäärä osoittaa, että kurottaja on nykyaikaisella maatilalla erittäin monitoiminen kone, jonka avulla moni työprosessi nopeutuu huomattavasti. Samalla saa käyttöönsä myös kompaktin koon, polttoainetaloudellisuuden ja ketteryyden tuomat edut vaikkapa etukuormaintraktoriin verrattuna.

Lue seuraavaksi