Uutiset

Yleinen

Biokaasua autoihin vuonna 2011?

Joensuun seudun kuntien omistaman Joensuun seudun jätehuollon hallinnoima liikennebiokaasuverkoston kehityshanke on etenemässä toiseen vaiheeseensa. Sen on tarkoitus kestää vuodet 2010–2012.

Tavoitteena on, että hankkeen loputtua maakunnassa on vähintään kaksi liikennebiokaasun tuotantolaitosta ja ainakin neljä tankkauspaikkaa. Tankkauspaikat sijaitsisivat Joensuussa, Kontiolahdella, Kiteellä sekä vähintään yhdessä muussa kunnassa.

Vuonna 2012 uskotaan myös liikennebiokaasun tuotannon voivan alkaa ainakin yhdellä maatilalla. Liikennebiokaasua käyttäviä ajoneuvoja olisi tuolloin Pohjois-Karjalassa vähintäänkin useita kymmeniä.

Biokaasun käyttöönoton edistämisellä pyritään muun muassa vähentämään liikenneperäisiä kasvihuonekaasupäästöjä sekä riippuvuutta öljystä. Sen uskotaan myös vaikuttavan myönteisesti aluetalouteen.

Vuodenvaihteessa alkavan kolmivuotisen kehityshankkeen kustannusarvio on 387 600 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus on tästä runsaat kymmenen prosenttia.

Juho Lintula/Bioweb/Karjalainen

Lue seuraavaksi