Uutiset

Yleinen

Agrimarketin huoltoa koulutetaan

Hankkijan sopimushuoltokoulutus järjestettiin Työtehoseuran tiloissa Rajamäellä, jossa annetaan myös asentajille peruskoulutus. Jatkokoulutus oli tarkoitettu sopimushuoltojen normaalin huoltotoiminnan tukemiseen. Vasemmalta huoltopäällikkö OlliPekka Seppälä, kouluttaja Jussi Oksanen ja Työtehoseuran toimitusjohtaja Tarmo Luoma.

Sopimushuollon ja keskusliikkeen välinen sopimuspaperi on muodollisuus. Tärkeämpää on osaaminen, jota ylläpidetään koulutuksella.

– Sopimushuollot, jotka ovat listoillamme täyttävät osaamisen kriteerit ja heillä on välineet, joilla huoltoa voidaan tehdä ajanmukaisesti, OlliPekka Seppälä kertoo.

John Deeren 7R-sarjalaisesta tutkitaan hydrauliikkaa Jussi Oksasen johdolla. Kun hydrauliikkaan tutustutaan piirroksin ja käytännössä, miten laitteet toimivat, selkiytyy huoltotilanne. Kaavioista selviävät myös prioriteetit hydrauliikkaöljyn kulussa. Tärkeintä on toimittaa öljyä ohjaamiseen ja hätäjarrun käyttöventtiilille. Uusissa traktoreissa hydrauliikan pääpumppu on säätötilavuuspumppu.

Olosuhteet kaksi viikkoa kestävälle koulutussessiolle on Työtehoseuran tiloissa Rajamäellä hyvät. Koneet saadaan raskaskonehuollon halliin ja käytössä on koulutusluokka. Kahden viikon aikana rastipisteessä kiertää 16 ryhmää. Koulutusta vetävillä on siis ainakin riittävästi toistoja.

Hydrauliikkajärjestelmän toimintaan tutustuminen alkaa komponenttien tunnistuksella ja öljynkulun seurannalla. Putkiin ja letkuihin on merkitty, mihin suuntaan öljy liikkuu. Hydrauliikkaan tutustutaan moduleina, sopivissa paloissa. Taululta katsotaan välillä, miten järjestelmä toimii ja välillä tutustutaan traktorin vierellä, miltä kaikki traktorissa näyttää.

Koulutuksesta lähetettiin kutsut jokaiseen sopimushuoltoon ja monesta sopimushuollosta paikalla on yksi tai joistain kaksi asentajaa. Koulutukseen tuleville 80 asentajalle, jokainen koulutusrasti on tilaisuus parantaa osaamistaan. Apuna ovat koulutusluokassa annettava tieto, koneiden ympärillä kerätty kokemus ja käytännön harjoitustehtävät, joissa ratkotaan koneisiin tulevia ongelmia. Toki kaikki huoltokoulutus on osaltaan sovellettavissa pitkälti myös muihin koneisiin, etenkin jos valmistaja on sama.

Sähkövian löytyminen on monesti hankalaa ja sitä haetaan rastilla Hannu Kenttämiehen (keskellä) johdolla. Päällepäin kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Signaalijohdossa on liikaa vastusta ja joku johto pitäisi vaihtaa. Edessä on johtosarjojen irrotus liittimistään ja johdinten mittaus yksi kerrallaan. John Deeren testilaitteistolla vianetsintä voidaan tehdä turvallisesti traktorin ollessa diagnostiikkatilassa.

Kyseisessä koulutuksessa koulutusrastit keskittyivät John Deeren huoltoon ja huoltohallissa kalustona oli John Deeren traktoreista 7R, josta tutkitaan hydrauliikkaa ja 6N-moottorista tutkitaan vikadiagnostiikkaa. Kyseessähän on vielä ilman ureaa toimiva EGR-palamisilman takaisinkierrätysmoottori, johon päästömääräysten tiukentuessa seuraavassa vaiheessa rakennetaan SCR.

Kouluttajana on Hannu Kenttämies vasemmalla.

John Deereltä on tulossa uusi paalain JD 440 R, joista ensimmäiset luovutetaan huhtikuulla. Ennen kuin sesonki alkaa, koulutetaan huolto laittamaan koneet kuntoon. Muuttuvakammioisissa paalaimissa, merkistä riippumatta, kannattaa seurata mattojen oikeaa kulkulinjaa. Poikkeama linjassa syö maton nopeasti pilalle. Kyseisen paalaajan ominaisuuksista kertomassa OlliPekka Seppälä.

Moottorinohjauksessa signaalin kuten kaikkien muidenkin signaalien kulkemattomuus aiheuttaa häiriöilmoituksia. Vika ei välttämättä ole antureissa eikä johdoissa vaan liittimissä. Väljistyneet liittimet eivät paljastu helposti vikaa etsittäessä, vaan oireilu jatkuu anturin vaihdosta huolimatta. Jos liitin on väljä, se pitää vaihtaa. Sähköinen korjaamokäsikirja kertoo, mikä liitin pakista mihinkäkin sopii.

Lue seuraavaksi