Uutiset

Kuljetuskalusto

Yritysten maksuviiveet vähentyneet

Yli 100 henkeä työllistävillä yrityksillä on edelleen maksuviiveitä muita useammin, joskin suurten yritysten tilanne on parantunut syksyn aikana muita enemmän. Maksuviiveitä oli syys-marraskuussa 30 prosentilla suurista yrityksistä, kun niitä kesä-elokuussa oli 33 prosentilla – viiveet vähentyivät 10 prosentilla, kun ne keskimäärin suomalaisilla yrityksillä vähentyivät 8 prosentilla. Tiedot perustuvat Intrum Justitian Luottotietorekisterin tietoihin sekä Intrum Justitian Eurooppalaiseen maksutapatutkimukseen 2014.

”On hyvä merkki, että yhä harvemmalla suurella yrityksellä on maksuviiveitä, sillä niiden kohdalla laskut päätyvät harvoin perintään taloudellisista syistä. Kyse on enemmänkin suuremmista laskumääristä ja monimutkaisista laskunkäsittelyprosesseista. Maksuviiveet heikentävät saataviaan odottelevien yritysten maksuvalmiutta ja voivat etenkin pk-yritysten tapauksessa vaarantaa koko liiketoiminnan. Siksi on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että niin yritysten laskunkäsittely- kuin luotonmyöntöprosessitkin saadaan kuntoon”, Intrum Justitian johtaja Juha Iskala korostaa.

Noin 18 000 suomalaisella yrityksellä on ollut syys-marraskuun aikana maksuviiveitä. Selvästi eniten maksuviiveellisiä yrityksiä on majoitus- ja ravitsemisalalla. Kun kaikista Suomen yrityksistä maksuviiveitä on 6 prosentilla, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä niitä on 11 prosentilla. Seuraavana tulevat teollisuus (7 prosenttia) ja rakentaminen (7 prosenttia).

Vähiten maksuviiveitä on maa-, metsä- ja kalatalouden, rahoitus- ja vakuutusalan sekä kiinteistöalan yrityksillä – 4 prosentilla kullakin.

Viisi vinkkiä parempaan taloudenhallintaan

  1. Huolehdi, että yritykselläsi on johdonmukainen ja ajantasainen luottopolitiikka.
  2. Varmista, että myyt asiakkaille, jotka myös maksavat. Tarkista myös jo olemassa olevien asiakkaiden maksukyky säännöllisesti.
  3. Muistuta viivästyneistä maksuista ripeästi. Mitä tuoreempi saatava on, sitä todennäköisemmin se maksetaan.
  4. Huolehdi, että myynti- ja talousosasto toimivat yhteistyössä luottotappioiden torjumiseksi.
  5. Tasapainota asiakasrakennetta riskien ja kasvupotentiaalin perusteella.

Lue seuraavaksi