Uutiset

Kuljetuskalusto

Vakionopeudensäädin sai silmät

Perinteinen vakionopeudensäädin pyrkii orjallisesti ylläpitämään annettua marssinopeutta määränpään saavuttamiseksi. Silmättömyyden vuoksi järjestelmä reagoi korkeuseroihin viiveellä, mikä vaikuttaa heikentävästi polttonestetalouteen varsinkin kumpuilevassa maastossa ajettaessa.

Scanian esittelemä ennakoiva vakionopeudensäädin hyödyntää toimissaan ajoneuvon paikkatietoa sekä korkeustiedoilla varustettua kartta-aineistoa, jotka ovat molemmat jo kaikkien käyttäjien saatavilla. Active Prediction –järjestelmä analysoi käytössään olevaa karttapohjaa aina kolmen kilometrin päähän laskien polttonestetalouden kannalta edullisinta ajotapaa ja ajonopeutta kerran sekunnissa. Analysoinnissa järjestelmä huomioi tiestön ohella myös ajoneuvon kokonaismassan, asetetut nopeudet sekä ajoneuvon suorituskykytiedot. Myös mahdollinen ACC-vakionopeudensäädin ja sen välittämät tiedot vaikuttavat järjestelmän toimintamalliin.

Ennakoivaa vakionopeudensäädintä käyttäessään kuljettaja asettaa totuttuun tapaan tavoitenopeuden tasamaalle ja kattonopeuden alamäkiajoon. Asetetut nopeudet näkyvät ajotietokoneen näytössä, missä esitetään myös vakionopeudensäätimen ennakoinnin nopeusikkuna. Yli 60 km/h nopeudessa toimivassa ennakoinnissa on ennalta asetettu vaihteluväli, jota ei voida muuttaa. Alamäessä ja ennen vastamäkeä järjestelmä sallii 4 prosentin nopeuden nousun, ylämäessä tai tasamaalla ennen alamäkeä vauhdin sallitaan putoavan 8 prosenttia asetetusta.

Ylämäen lähestyessä järjestelmä nostaa ajoneuvon nopeutta tekemänsä laskelman perusteella. Mäennousu pyritään aina aloittamaan täysillä ahtopaineilla ja täydellä vääntömomentilla polttoainetta syövien vaihtamistapahtumien vähentämiseksi. Mäen harjaa tai alamäkeä lähestyttäessä nopeuden sallitaan alenevan, mikäli edessä oleva maasto nostaa ajoneuvon nopeuden asetettuun. Nopeuden alentamisella pyritään estämään turhat jarrutukset energiahävikkeineen alamäkiajossa.

Valmistajan mukaan järjestelmällä voidaan saavuttaa kolmen prosentin polttoainesäästö kumpuilevassa maastossa ajettaessa. Testitulosten perusteella säästetyn polttoaineen määrä kasvaa kokonaismassan kohotessa, mikä on suomalaisittain mainio seikka. Meillä riittää raskaita yhdistelmiä ja järjestelmän kannalta oivaa, kumpuilevaa maastoa. Järjestelmän edut korostuvat kuljettajalle vieraalla tiellä ja pimeässä ajettaessa. Ammattitaitoinen ja motivoitunut kuljettaja tutulla tiellä ajaessaan on Scaniankin mielestä edelleen se kaikkein pihein ja paras kuljettaja.

Korkeustiedoilla varustettuja topografiakarttoja on tällä hetkellä saatavilla koko Länsi- ja Keski-Euroopan alueelta. Mikäli paikannussignaali tai kartta-aineisto puuttuu, toimii järjestelmä normaalin vakionopeudensäätimen tavoin.

Alkuvuodesta 2012 tuotantoon otettavan järjestelmän mukanaan tuomasta lisähinnasta ei vielä ole tietoa, mutta maahantuojan mukaan hinta lienee kohtuullinen, koska kaikki käytettävä tekniikka on jo olemassa. 

Lue seuraavaksi