Uutiset

Kuljetuskalusto

Uusia ideoita maatalouskuljetuksiin NTM:ltä

Tor-Erik Antfolkin kuljetusliike on kahden auton perheyritys, jossa toisena kuljettajana toimii hänen poikansa Hans-Erik Antfolk. Maatalousajot ovat olleet pääosassa koko 80-luvun alussa alkaneen toiminnan ajan. Nyt molemmat autot ovat Moveren ajoissa ja niillä ajetaan sekä kipattavaa tavaraa että lavatavaraa.

Yrityksen 20 vuotta vanha perävaunu tuli uusimisikään tänä vuonna. Tavoitteena oli saada entistä helppokäyttöisempi ratkaisu jyvien ja rahdin kuljettamiseen samalla yksiköllä unohtamatta kattotuolien kuljetuksen vaatimia erikoisratkaisuja. NTM:llä on totuttu ratkaisemaan haastaviakin ongelmia ja siihen onkin panostettu osaavalla ja kookkaalla suunnitteluosastolla.

Laajakatseista suunnittelua

Ratkaisu on entistä enemmän rahtilavatyyppinen. Uusi perävaunu on suunniteltu matalaksi, jotta painopiste ei nouse korkealle. Matalan rakenteen lisäksi korkeutta on saatu pienennettyä matalalla rengaskoolla 265/70/19.5.

Matala rakenne ei mahdollista alas käännettäviä sivulaitoja, joita on ollut tapana käyttää tämän tyyppisissä lavoissa. NTM:llä ratkaistiin ongelma tekemällä sivulle aukeavat laidat, mutta lukitusmekanismista niin tukeva, että tiiviysvaatimus täyttyy. Matalasta rungosta huolimatta nyt voitiin lavaan rakentaa aikaisempaa korkeammat laidat. ”Merkittävä etu, sillä nyt ei enää tarvitse pelata lisälaitojen kanssa”, kiittelee Hans-Erik Antfolk.

Pääasialliset kuljetukset ovat maataloustuotteita. Usein menokuormassa on viljaa ja paluukuormassa lannoitteita ja rehua. Viljojen, erityisesti rypsin kuljetus asettaa lavalle tiukat tiiviysvaatimukset. ”Tällä on jo ehditty ajaa rypsiä ja se pysyy lavalla ilman saumojen teippausta”, sanoo Hans-Erik Antfolk.

Turvallinen ja monipuolinen kokonaisuus

Kuorman peittäminen on tehty helpoksi. Pressu vedetään helposti sivuun käännettävien ”kattotuolien”, päälle ja poistetaan rullaamalla pressu siististi toisen laidan päälle. ”Työsuojeluasiat on otettu huomioon tätä perävaunua suunnitellessamme monella tapaa”, kertoo suunnittelija Johan Hertsbacka. ”Yksi esimerkki on edessä oleva kulkutaso, jonka päällä kattopressun rullaaminen on turvallista.”

Maataloustuotteiden lisäksi lava sopii mainiosta moniin eri kuljetuksiin, esimerkiksi sahatavaralle. ”Olemme kuljettaneet erään kattotuolitehtaan tuotteita ja tämä lava sopii siihen tarkoitukseen oikein hyvin”, sanoo Hans-Erik Antfolk. Kattotuolikuljetuksia varten lavan alla on tolppalaatikko, jossa säilytetään näissä kuljetuksessa tarvittavia tukitolppia.

Takaa perävaunu on erittäin näyttävä ja nykyaikaisen näköinen. Yksi merkittävä tekijä tähän on valaistus, joka on toteutettu led-valoin. NTM:llä led-valaisimia on käytetty puolentoista vuoden ajan ja kokemukset niistä ovat hyviä.

Laatu tapana jo 60 vuotta

NTM:n politiikkaan kuuluu täyttää ja mikäli mahdollista ylittää asiakkaiden odotukset sekä toimittaa asiakkaiden tarpeiden mukaisia virheettömiä tuotteita ja palveluita ympäristöasiat huomioiden. Keväällä 60 vuotta täyttänyt Ab Närper Trä & Metall (NTM) on toiminut alusta alkaen korivalmistuksen parissa, joskin alussa oli suuressa määrin muutakin toimintaa. ”Laatu on ollut koko toiminnan ajan keskeisessä asemassa”, sanoo myyntipäällikkö Carl-Magnus Tåg. ”Vienti on meille tärkeää ja ensimmäinen toimitus meiltä on mennyt Ruotsiin jo vuonna 1961. Edelleen Ruotsi on tärkeimpiä markkina-alueitamme, mutta myös muu Skandinavia ja Baltia sekä Iso-Britannia. Esimerkiksi jätepakkareista vientiin menee 90 prosenttia.”

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi