Uutiset

Kuljetuskalusto

Useampi alemman tieverkon tie saa nyt uuden päällysteenKesän 2024 aikana toteutetaan ennätysmäärä päällystystöitä, mikä näkyy tienkäyttäjille entistä useampien teiden kunnon kohenemisena mikä parantaa teiden turvallisuutta ja ajomukavuutta. Tietyöaikaan tienkäyttäjien on hyvä olla varuillaan liikenteessä ja huomioida mahdolliset liikennejärjestelyt työmaiden kohdalla.

Väyläviraston karttapalvelusta Suomen Väylät löytyy ajantasainen kartta kaikista jo kilpailutetuista päällystyskohteista, niiden pituudesta ja aikatauluista. Kartta päivittyy jatkuvasti ja auttaa tienkäyttäjiä seuraamaan päällystystöiden etenemistä.

”Tänä vuonna päällystystöiden valtakunnallisena tavoitteena on pysäyttää korjausvelan kasvu, mikä tarkoittaa, ettei huonokuntoisten päällysteiden määrä kasvaisi”, ELY-keskuksen kunnossapidon projektipäällikkö Niklas Nevalainen toteaa.

Suurimmat haasteet päällystystöissä liittyvät aikataulutukseen ja sääolosuhteisiin, jotka voivat viivästyttää töitä. Alemman verkon kohteilla tehdään usein myös muita parannustöitä, kuten kuivatuksen kunnostusta. ”Turvallisuuden näkökulmasta suurin haaste on ohiajava liikenne, ja turvallinen työskentely on ensisijaisen tärkeää,” Nevalainen lisää. Urakoitsijat aikatauluttavat työt kesäkaudelle, mutta vilkkaasti liikennöidyillä teillä työskentely ajoitetaan hiljaisemman liikenteen aikaan.

Päällystysurakat toteutetaan laatuvastuurakentamisen mallilla, jossa urakoitsija vastaa lopputuotteen laadusta tilaajalle. Päällystystöissä käytetään pääasiassa kiviaineksia ja bitumia, ja rakenteen parantamiseen voidaan käyttää teräsverkkoja. ”Uudelleenpäällystäminen voidaan tehdä useilla erilaisilla tekniikoilla, riippuen vaurioiden laadusta ja laajuudesta,” hän lisää.

Myös ympäristönäkökohdat huomioidaan. ”Pyrimme edistämään uusiokäyttöä aina kuin mahdollista, ja pohjavesialueilla työskentelyssä olemme erityisen varovaisia,” Nevalainen painottaa. Työturvallisuus varmistetaan tarkasti suunnitelluilla liikennejärjestelyillä ja oikeanlaisella suojavaatetuksella. ”Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaan liikennejärjestelyt ovat ohjeistuksen mukaiset ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät,” hän toteaa.

Kustannukset arvioidaan aiempien toteutuneiden kustannusten perusteella, ja raaka-aineiden hinnannousu otetaan huomioon. ”Raakaöljyn hinnanvaihtelut vaikuttavat myös bitumin hintaan, ja tätä seurataan tarkasti urakan aikana,” Nevalainen selventää. Päällystysurakat kilpailutetaan valtakunnallisesti yhtenäisten hankinta-asiakirjojen avulla, jotta vaatimukset ovat yhtenäiset eri puolilla Suomea.
Hyvä yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan välillä perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. ”Kun molemmat osapuolet noudattavat urakka-asiakirjoja ja yhteisiä pelisääntöjä, työt sujuvat mallikkaasti,” Nevalainen kertoo.

”Tienkäyttäjät ja koko yhteiskunta hyötyvät merkittävästi toimivasta ja hyväkuntoisesta tieverkosta. Vaikka työmailla voi joutua odottamaan, maltti on valttia. Muista hiljentää ajonopeutta tietyömaan kohdalla,” hän muistuttaa.

Lue myös: Maanteiden nopeusrajoitusten asettamisen kriteerejä päivitetään

Lue seuraavaksi