Uutiset

Kuljetuskalusto

Maanteiden nopeusrajoitusten asettamisen kriteerejä päivitetään

Väylävirasto on valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman mukaisesti päivittämässä maanteiden nopeusrajoitusten asettamisen kriteerejä vastaamaan paremmin liikenne- ja ympäristöolosuhteita. Suurimmat muutokset kohdistuvat 100 km/h rajoitettuihin kapeisiin vähäliikenteisiin teihin ja yksittäisiin tiejaksoihin, joissa kohtaamisonnettomuusriski on kohonnut. Konkreettiset vaikutukset kohdistuvat noin 1 800 tiekilometrille.

Nopeusrajoitusohje koskee 40 000 kilometriä maanteitä, joille on asetettu tiekohtainen nopeusrajoitus. Muilla maanteillä on voimassa yleisrajoitus. Päivittyvässä ohjeessa ennallaan on tuttu talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituskäytäntö. Täysin uusia nopeusrajoituslukemia ei ole luvassa, mutta 90 km/h rajoitusta lähdetään pilotoimaan Suomen olosuhteissa keväällä 2025. Kohteet valitaan loppuvuodesta.

Työn pääpaino on ollut 100 km/h nopeusrajoituksen kriteerien määrittelyssä, koska sillä nopeudella on valtakunnallisesti suurimmat vaikutukset sekä liikenneturvallisuuteen että saavutettavuuteen. Taustalla on liikenneturvallisuusstrategian tavoite, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Muutoksia 1 800 kilometrillä maanteitä, saavutettavuuteen ei isoja vaikutuksia

Suurin muutos koskee nopeusrajoitukseltaan 100 km/h teitä, joilla liikennemäärä on 500–2500 ajoneuvoa vuorokaudessa ja joiden päällysteleveys on alle 7,0 metriä sekä yksittäisiä vilkasliikenteisiä ja riskialttiita tiejaksoja, joilla on kohonnut kohtaamisonnettomuusriski.

”Liikenneturvallisuusstrategian toimeksiannon mukaisesti selvitimme, soveltuuko meille Ruotsissa oleva periaate , jossa 100 km/h nopeusrajoitus on käytössä vain teillä, joissa ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan. Tämän mukaisesti teimme vaikutusarvioinnin 9 000 maantiekilometrille. Suomen olosuhteisiin tällä hetkellä sopivammaksi valikoitui kuitenkin vaihtoehto, joka keskittyy vähäliikenteisiin teihin sekä yksittäisiin riskikohteisiin”, kertoo toimialajohtaja Virpi Anttila.

Muutokset näkyvät tieverkolla aikaisintaan vuonna 2025, jolloin nopeusrajoitus laskisi 80 km:n tuntinopeuteen noin 1 800 kilometrillä maantieverkkoa. Tässä yhteydessä voidaan myös tarkastella liikenneolosuhteita parantavia toimenpiteitä, joilla 100 km/h nopeusrajoitus voitaisiin palauttaa.

Valittu vaihtoehto edistää liikenneturvallisuustavoitteita, osoittautui tietopohjaisessa tarkastelussa yhteiskuntataloudellisesti kannattavaksi ja on muutoksena kohtuullinen. “Liikenneturvallisuushyötyinä muutoksilla voidaan säästää vuosittain 7 kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista. Saavutettavuustarkastelun perusteella isoja muutoksia ei ole tiedossa esimerkiksi matka-ajoissa maakuntakeskuksiin. Esimerkkilaskelmana matka Rovaniemeltä Kittilään kantatietä 79 pitkin tulisi kestämään 5–8 minuuttia aiempaa kauemmin. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuushyödyt ovat aikakustannusmenetyksiä suuremmat”, tieturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen sanoo.

Lausuntoja pyydetään vaikutuksista sidosryhmien liikkumiseen

Väyläviraston ohje koskee vain maantieverkkoa, eli taajama-alueiden katuverkon nopeusrajoituksista päättävät kaupungit ja kunnat kuten tähänkin asti. Tästä huolimatta ohje käsittelee taajamien nopeusrajoitusten periaatteet. Yksittäisiin teihin ohje ei ota kantaa, vaan ELY-keskukset asettavat ne ohjeen mukaisesti.

Liikenneympäristöön sopivat nopeusrajoitukset vaikuttavat eniten moottoriajoneuvoilla liikkuvien matka-aikoihin ja liikenneturvallisuuteen, mutta myös suojattomien liikkujien, kuten kävellen tai pyörällä liikkuvien, kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi niillä voi olla vaikutuksia alueellisia elinkeinoelämän kuljetuksiin tai joukkoliikenneyhteyksiin. Näistä vaikutuksista pyydämme lausuntoja lausuntopalvelu.fi:ssä 4.6.-4.7.2024.


Lisätietoja:
Usein kysyttyihin kysymyksiin voi tutustua sivustolla: https://vayla.fi/vaylista/tieverkko/turvallisuus/nopeusrajoitusohjeen-paivitysLue seuraavaksi