Uutiset

Kuljetuskalusto

TTS Työtehoseuran koulutustarjonta Turussa laajenee

TTS Työtehoseura                                                                             8.6.2016


TTS
 aloittaa raskaan kaluston asentajakoulutuksen Turussa. Koulutus alkaa lokakuussa ja kestää 12 kk. Koulutus painottuu huolto ja peruskorjaamisen lisäksi sähköosaamiseen ja koulutuksen jälkeen opiskelijat pystyvät työskentelemään monipuolisesti Varsinais-Suomen raskaan kaluston korjaamoissa asentajina.

Koulutuksen suunnittelu lähti Turun alueen työmarkkinoiden tarpeista, ja tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita työnantajien tarvitsemiin ammatteihin. Koulutus on suunniteltu toteutettavaksi niin, että noin puolet opinnoista tapahtuu aidossa työympäristössä työpaikalla. Turun alueen yritykset ovatkin olleet mukana koulutuksen suunnittelussa alusta asti. Yritykset tarjoavat opiskelijoille myös opinnoissa tarvittavan työssäoppimispaikan. TTS panostaa entistä enemmän työssäoppimispohjaiseen koulutukseen, jossa kouluttajat kiertävät entistä enemmän työpaikoilla ohjaamassa. ”Työpaikoilla tapahtuvassa koulutuksessa pystymme paremmin huomioimaan alueen yritysten tarpeet”, toteaa TTS:n Auto- ja metsäkonealan johtaja Juha Ristiluoma.

Yksi koulutukseen osallistuva yritys on Scania, joilla on tarve saada hyviä asentajia palvelukseen. Ari Mäkiö Scanian Turun toimipisteestä toteaa, että merkkikohtaiset erot eri autoissa ovat sen verran suuret. Tällaisessa pitkässä työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa on mahdollisuus kouluttaa yrityksen tarpeisiin sopivia mekaanikkoja. ”Meilläkin on ajoittain raskaan kaluston mekaanikon paikkoja avoimena ja, kun hakija on ollut meillä harjoittelussa ja tuntee meidän merkin, on hänen työllistämisensä aina helpompaa”, toteaa Mäkiö.

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ja hakeutuminen on TE-toimiston kautta.

Lisätietoa TTS:n tarjoamista asentajakoulutuksista löytyy osoitteesta www.tts.fi.

Lue seuraavaksi