Uutiset

Kuljetuskalusto

Tilastokeskus – kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat vuonna 2010

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 25 961 miljoonaa tonnikilometriä, joka on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus kokonaistavaramäärästä oli 72 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 91 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Lue seuraavaksi