Uutiset

Kuljetuskalusto

Tiet hoituvat älykkäästi Arctic Machinen tuotteilla

Arctic Machine Oy on vuonna 1981 perustettu perheyritys, mutta sen juuret ulottuvat vuoteen 1949; Teho-auroja alettiin valmistaa jo heti sotien jälkeen, mutta virallisesti vuonna 1949. Tänä päivinä yritys työllistää yli 100 henkeä ja tuotantoyhtiöt sillä sijaitsevat Iisvedellä ja Salossa. Ylivoimaisesti suurin markkina-alue on edelleen Suomi, mutta viennin osuus on jo 40 prosenttia tuotannosta. Omat myyntiyhtiöt yrityksellä on Norjassa, Tanskassa ja Venäjällä sekä jälleenmyyjät Islannissa, Latviassa, Valko-Venäjällä ja Virossa.

Oma tuotekehitys, johon on satsattu paljon sekä kolme vahvaa osa-aluetta mahdollistavat, että AM-tuotteilla pystytään varustelemaan kokonaisia tienhoitoyksiköitä. ”Tätä mahdollisuutta ei moni tienhoitolaitteiden valmistaja pysty tarjoamaan ja pohjois-eurooppalaisista olemme ainoa, joka pystyy tarjoamaan kokonaisratkaisun omilla laitteillamme”, kertoo Arctic Machine Oy:n markkinointipäällikkö Ismo Virtanen.

”Ympäristösuojaus on viime aikoina ollut päällimmäisenä teemana uusien tuotteiden kehityksessä. Näistä esimerkkeinä hiljainen aura ja ensi keväänä korostuneesti esiin tulevan katupölyn poistoon tarkoitetut laitteet. Ajattelemme kokonaisuutta pitkälle, ei vain laitteen tehokkuutta ja kestävyyttä, vaan myös edullisia huoltokustannuksia, käyttöystävällisyyttä ja työjäljen laadukkuudella saavutettavia vaikutuksia. Eli prosessitehokkaita ratkaisuja, joilla minimoidaan ympäristöriskit.”

”Esimerkkinä kokonaistehokkaasta ratkaisusta voisi mainita lumenkuormaajamme. Sillä saadaan yksi työvaihe pois, kun voidaan samanaikaisesti siirtää ja kuormata lunta. Kuormaus on puolta nopeampaa kuin kauhalla kuormaten ja kuormaan saadaan 40 prosentin luokkaa enemmän lunta.”

”Tehokas jälkimarkkinointi, ennakoiva huolto ja ylläpito takaavat tuotteiden käytettävyyden ja kestävyyden. Tuotekehitysosastomme on, jos niin voidaan sanoa, ylisuuri ja sillä on käytössään muun muassa aivan uusi edistyksellinen lujuuslaskentaohjelmisto. Tämä on välttämätöntä kehitettäessä laitteita uusiin ja tehokkaampiin työmenetelmiin”, kertoo Virtanen.

Tiehoitotuotteet jaotellaan kolmeen pääryhmään: lumen poisto, liukkaudentorjunta ja puhdistus. Lisäksi ovat omana tuoteryhmänä Livakka-tuotemerkillä valmistettavat lietevaunut, jotka tulivat yrityskaupan myötä mukaan kuvioon.

Arctic Machine Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Iisvedellä (aurat) ja Salossa (hiekoittimet ja puhdistuslaitteet). Livakka-lietevaunut valmistaa AM Agro Oy Syvänniemellä.
Tienhoidon lisäksi yritys toimittaa kalustoa muun muassa lentokenttien ja rautateiden hoitoon. Arctic Machinella on valmius toimittaa niin yksittäisiä tienhoidon yksiköitä kuin jopa 200 kuorma-auton projekteja.

Lumen poisto

Käyttökohteeseen oikean auran valinta on koko prosessin tehokkuuden kannalta merkittävä asia. Sopiva aura suojelee ympäristöä, lisää tienkäyttäjien turvallisuutta ja pienentää prosessin kokonaiskustannuksia. Arctic Machine tarjoaa vinoetuaurat, kääntöaurat, sivuaurat ja alusterät niin kuorma-autoihin kuin traktoreihin. Tuotevalikoimassa on myös erilaiset terävaihtoehdot käyttötarkoituksen mukaan: tavalliset kulutusterät, kovametalli- ja tappiterät, sekä sulalle tielle tarkoitetut yhdistelmäterät.

Työleveydet ovat vuosittain kasvaneet. Aurayhdistelmillä päästään jo 8 metrin työleveyksiin, jolloin saadaan aurattua kaksi kaistaa yhdellä kerralla.

Lumen poiston viimeisintä tekniikkaa edustavat hiljaiset lumiaurat. Niistä ensimmäiset olivat käytössä jo viime talvikaudella, mutta nyt koko mallisto on valmis: neljä kokoa teräs- tai muovisiivellä. ”Uusi auratyyppi on alalla melkoinen harvinaisuus”, toteaa Virtanen. ”Viimeksi tätä ennen sellainen tapahtui 80-luvun alussa, kun muuttuvaleveyksiset aurat tulivat markkinoille.”

Hiljaiset aurat perustuvat polyuretaanin ja kaksikkoterän hienoon ja herkkään yhdistelmään. Varsinaisen aurauksen suorittavan terän ja auran siiven välillä ainoa yhteys on joustava polyuretaani. Siten melua aiheuttava värähtely vähenee oleellisesti ja melu on vähäistä niin ohjaamossa kuin ympäristössä. Lumi poistuu tarkasti, sillä terä pystyy asettumaan tien pinnan muotojen mukaan ja samalla se säästää tiemerkintöjä.

Muovisiivellä varustetussa aurassa loska liikkuu kevyemmin kuin teräksisessä siivessä, mikä merkitsee polttoainesäästöjä. Sen taustalla on viiden vuoden kehitystyö.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjunnan ydin on tehokas lumen poisto, mutta sen lisäksi tarvitaan suolaa ja hiekkaa. AM-sirotteluautomaatit yhdistettynä AM etu- ja sivuauroilla sekä alusterällä varustettuihin yksikköihin ovat tehokas yhdistelmä, sillä kaikki komponentit on suunniteltu toimimaan yhdessä.

Kun kokonaisuuteen lisätään vielä Arctic Machinen integroitu ohjausjärjestelmä, kuljettajan työ helpottuu, ergonomia paranee ja inhimilliset erehdykset karsiutuvat pois. Samalla saadaan prosessin joka vaiheesta yksityiskohtaista tietoa. Se rekisteröi toimintojen lisäksi aika- ja paikkatiedot. Tiedot on siirrettävissä muihin tietojärjestelmiin.

Täydellisten sirotteluautomaattien lisäksi mallistossa on kuorma-auton taakse kiinnitettävät telasirottimet, joilla auton suuri kuljetuskapasiteetti saadaan hyödynnettyä pitkillä osuuksilla. Työkoneisiin on erilaisia hinattavia ja koneen päälle asennettavia ratkaisuita. Mainittakoon näistä itselastaava hiekoitin, jolla selvitään työstä nopeasti pienellä kalustomäärällä.

Puhdistus

Tienhoitoyksikön tehokkaan ympärivuotisen käytön mahdollistavat Arctic Machinen puhdistusjärjestelmät. Tehokkaalla kulkuväylien puhdistuksella vähennetään tiepölyn ja hiekan aiheuttamaa haittaa. Järjestelmät perustuvat pesuun tai harjaukseen.
Pesujärjestelmä sopii painepuhdistukseen, mutta erityisen monipuoliseksi sen tekee ruostumaton vesisäiliö. Näitä on saatavana 18 kuutiometrin tilavuuteen asti. Säiliötä voidaan käyttää sorateiden kunnossapitoon, kasteluun puistoissa ja teiden varsilla tai vaikka hätätilanteissa veden jakeluun.

Etupesulaitteen lisäksi järjestelmissä on mahdollisuus käyttää painepesuletkua, jolloin käsikäyttöisesti voidaan pestä vaikeasti tavoitettavat kohteet, joihin ajoneuvolla ei päästä.
Harjalaitteita on sekä kerääviä että avomallisia. Harjalaitteiden harjojen kelluvat lineaariset liikkeet varmistavat puhtaan jäljen ja tehokkaan hiekan poiston. Ympäristötekijät on huomioitu monin hyvin suunnitelluin yksityiskohdin. Kaikki keräävät AM-harjalaitteet on varustettu sisäänrakennetulla kastelujärjestelmällä.

www.arcticmachine.fi

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi