Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvinopeudet käyttöön Lapissa torstaista 21.10. alkaen

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella torstaista 21.10. alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan torstain ja perjantain aikana ja rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Nopeusrajoituksia alentamalla parannetaan liikenneturvallisuutta vuodenaikana, jolloin sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat ja onnettomuusriski kasvaa. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että nopeusrajoitusmerkki ilmoittaa vain suurimman sallitun ajoneuvon nopeuden. Nopeus tulee kuitenkin aina sovittaa tien kunnon, kelin, näkyvyyden ja muiden liikenneolosuhteiden mukaan.

Kemi-Tornio – moottoritien suurin sallittu nopeusrajoitus 120 kilometriä tunnissa alennetaan 100 kilometriin tunnissa. Kemin kohdan moottoritien nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa on voimassa myös talvikautena.

Talvinopeusrajoitukset ovat lähes samat kuin edellisenä talvena. Ainoa muutos on, että Karsikon eritasoliittymän valmistuttua valtatiellä 4 pidetään nopeusrajoitus 100 km/h voimassa myös talvella.

Kesänopeusrajoituksiin siirrytään maalis-/huhtikuun (2022) aikana.

Lue seuraavaksi