Uutiset

Kuljetuskalusto

Turvaratkaisu estää veden jäätymisen katolle

Turvatunneli

Aurojen ja perävaunujen pressukatteiden päälle kertyvä vesi ja jää muodostavat liikenneturvallisuusriskin, jota on mahdollista pienentää Ukatan Trading Oy:n ja Muotopeite Oy:n yhteistyössä kehittämällä Turvapressulla. Kattopeitteeseen integroitava Turvatunneli muodostaa harjakaton, joka estää veden kertymisen katolle.

Suomen vaihtelevat keliolosuhteet haastavat omalta osaltaan kuljetusyrittäjiä ja kuljettajia. Pressukatteella varustettujen autojen kuljettajien harmina ovat kuormatilan katolle kertyvät sadevedet, jotka talvikaudella saattavat jäätyä huomattavan suuriksi jääkimpaleiksi. Kymmenien, jopa satojen kilojen painoiset jääkimpaleet pressukatteiden päällä muodostavat samalla liikenneturvallisuusriskin kanssa-autoilijoille.”Olen jo vuosien ajan miettinyt helppoa ja samalla kustannustehokasta ratkaisua, jolla voitaisiin estää sadeveden kertyminen pressukatteen päälle”, avaa Aku Silvennoinen Ukatan Trading Oy:stä. Silvennoisella on selkänojana vuosien kokemus niin kuljetusalasta kuin pressujen valmistamisestakin.

”Turvapressun ensimmäinen versio valmistui muutamia vuosia sitten ja käytöstä saadut kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Tuotekehityksen aikana olemme tehneet tuotteeseen ainoastaan pieniä muutoksia”, jatkaa Silvennoinen tuotteen kehityskaaresta.

Kattopeitteeseen integroitu

Turvapressu koostuu pressukankaasta valmistettavasta Turvatunnelista, joka integroidaan kiinteästi kattopeitteen keskiosaan saumaamalla. Ilmatiivis tunneli täytetään ajoneuvon paineilmajärjestelmän avulla, jolloin katolle muodostuu maksimikorkeudeltaan 200 millimetrin harja. Katon harjan ansiosta pressukatteen päälle satava vesi valuu välittömästi alas.

Turvapressulla saadaan aikaan harja, joka estää veden kertymisen kuormatilan katolle. Talvea ajatellen katon pysyminen puhtaana on merkittävä tekijä liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Rakenteesta ja valmistustavasta johtuen Turvatunneli ei vaikuta millään tavoin katon muihin ominaisuuksiin. Turvatunneli voidaan toteuttaa vaivatta kaikkiin pressukattoihin, myös liukukattoihin ja jopa kahteen suuntaan avattaviin kattoihin.

”Turvatunneli täytetään paineilmalla auton paineilmajärjestelmästä kuormatilaan asennettavan venttiilin avulla. Täyttäminen kestää noin minuutin ja tyhjentäminen saman verran. Järjestelmä saa tarvittavan paineilman perävaunun tai auton paineilmajärjestelmästä, mutta muutoin järjestelmä toimii täysin itsenäisesti. Esimerkiksi vuoto perävaunun jarrujärjestelmässä ei tyhjennä omaksi järjestelmäksi erotettua Turvatunnelia”, kertoo Silvennoinen IPR-suojatusta ja maailmanlaajuisesti patentoidusta turvaratkaisusta.

Silvennoisen mukaan Turvapressu eroaa markkinoilla jo olevista tuotteista integroitavuuden osalta. Turvapressussa Turvatunneli integroidaan kiinteästi kattopeitteeseen, jolloin valmistaminen tapahtuu aina kattopeitteen valmistamisen yhteydessä. Silvennoisen mukaan tavoitteena oli saada aikaan tuote, jonka pressuvalmistaja pystyy valmistamaan kattopeitteen valmistamisen yhteydessä.

Nopeutta ja helppokäyttöisyyttä

”Turvapressun käyttö on äärimmäisen helppoa ja vaivatonta, joten sitä voidaan hyödyntää pitkäaikaispysäköinnin ohella myös työpäivän sekä vuorokausilevon aikana”, painottaa Silvennoinen.

Turvapressu aktivoidaan kuormatilan ulkopuolelle asennetulla hallintaventtiilillä.

Sadevettä kertyy kuormatilan katolle huomattavissa määrin jo muutaman tunnin odottelun aikana. Turvatunnelin käyttö esimerkiksi satamassa laivaan ajoa odottaessa estää veden ja osittain myös lumen kertymisen katolle. Tämän ansiosta kuljettaja voi olla varma, että laivasta ja satamasta ulosajettaessa kuormatilojen katot ovat varmuudella tyhjät.

Turvapressun ansiosta kuormatilojen katot ovat jäästä ja vedestä vapaat myös pidempien seisokkien jälkeen.

”Kokemukseni perusteella Suomessa on varsin olemattomat mahdollisuudet kattojen puhdistamiseen terminaaleissa ja lastauspaikoilla”, harmittelee Silvennoinen.

”Vaikka lumenpudotuspaikka olisi turvallinen, vaatii käsin tehtävä tyhjennys huomattavan määrän työaikaa, mistä on vaikea saada perittyä korvausta. Turvapressun avulla katto tyhjenee turvallisesti muutamassa minuutissa”, painottaa Silvennoinen.

Muotopeite Oy valmistaa ja markkinoi

Turvapeitteen kaupallinen markkinointi on alkanut yhteistyössä perinteikkään tamperelaisen pressuvalmistaja Muotopeite Oy:n kanssa. Autopressujen ja -katteiden sekä PVC-hallien parissa vuodesta 1971 toimineen yrityksen toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki pitää Turvapressua tarpeellisena varusteena talvisia olosuhteita tarjoavilla markkinoilla niin Suomessa kuin laajemminkin pohjoisella pallonpuoliskolla. Lähteenmäellä on toiveikkaita ajatuksia Turvapeitteen suhteen ja hän uskoo uuden turvaratkaisun löytävän tiensä nopeasti suomalaisiin kapellikattorakenteisiin.

Aku Silvennoinen (vas.) ja Jari Lähteenmäki ovat yhteistyössä tuoneet markkinoille liikenneturvallisuutta lisäävän Turvapressun.

”Tämä on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen ja siten toimintavarma ja kustannustehokas ratkaisu liikenneturvallisuuden lisäämiseen”, painottaa Lähteenmäki, jonka mukaan Turvapressu voidaan asentaa sekä uusiin että käytössä jo oleviin kuormatiloihin.

Silvennoinen muistuttaa, että Turvapressu auttaa vähentämään myös pitkäaikaispysäköinnin kapellikehikolle aiheuttavia rasituksia, jotka voivat pahimmillaan jopa romahduttaa kapellikehikon. Turvapressu ei pelkästään estä veden kertymistä katolle, sen avulla voidaan myös tyhjentää kattopeitteen päälle kertynyt vesimassa ennen ajoa tai vaikkapa katon kautta tapahtuvaa lastausta.

Kari Pynnönen: Turvallisuus edellä mennään

Maantiekuljetuspalveluja vuosikymmenten ajan tarjonnut Pynnönen International Ltd Oy päätti hankkia käytössä jo olevaan kapellipuoliperävaunuun Turvapressun. Toimitusjohtaja Kari Pynnösen mukaan Turvapressun ominaisuuksilla voidaan selättää kapellikattorakenteiden muodostamat talviset haasteet.

”Pressutrailereiden kanssa on ongelmia aina talvikaudella katolle jäävän veden jäätyessä suuriksi kimpaleiksi. Nämä kimpaleet on liikenneturvallisuuden vuoksi poistettava katolta ennen liikenteeseen lähtöä”, avaa Kari Pynnönen ajatuksiaan.

”Käsityönä tehtävä lumen ja jään pudottaminen pressutrailereiden katoilta on haastavaa syöden samalla kuljettajien työaikaa. Turvapressun avulla katto saadaan puhtaaksi nopeasti, mikä lisää toimintamme tehokkuutta”, perustelee Kari Pynnönen Turvapressun hankintaa.

Kattojen puhdistaminen käsityönä on Pynnösen mukaan hidasta syöden kuljettajien arvokasta työaikaa. Ongelmana on myös työssä tarvittavien lumenpudotustelineiden vähyys. Telineitä löytyy lähinnä satamista sekä perävaunuvuokraamoiden pihoilta.

”Haluamme mennä tässäkin asiassa turvallisuus edellä, joten meidän oli helppoa valita pressutraileriimme Turvapressu”, jatkaa Pynnönen, jonka mukaan niin rakenteeltaan kuin käytöltäänkin yksinkertainen turvaratkaisu tultaneen hankkimaan yrityksen muihinkin kapellikuormatiloihin.

”Turvapressun hankinta on rinnastettavissa muihin turvallisuutta lisääviin investointeihin”, päättää Kari Pynnönen.Lue seuraavaksi