Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomalainen Containerships sai rahaa LNG-hankkeelleen

Containerships on saanut LNG-hankkeelleen Euroopan Unionilta ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCOlta merkittävän rahoituksen. Suomalaisvarustamo toteuttaa rahoituksen avulla ympäristöystävällistä strategiaansa, joka perustuu LNG:n hyödyntämiseen läpi koko logistisen toimitusketjun.

Suomalainen Containerships aikoo luoda ensimmäisenä Euroopassa täysin LNG:hen eli nesteytettyyn maakaasuun perustuvan logistiikkaketjun. Yhtiölle rakennetaan paraikaa Wenchongin telakalla Kiinassa neljää LNG-rahtialusta, jotka toimitetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Ensimmäisen LNG-aluksen kölinlaskuseremonia sekä toisen LNG-aluksen teräksenleikkuuseremonia pidetään Guangzhoussa 7.4.2017.

Yhtiön strategian toteutumista tukee Euroopan Unionin myöntämä merkittävä 16,9 miljoonan euron hankerahoitus. 10,7 miljoonaa euroa rahoituksesta ohjataan laivainvestointeihin ja 6,2 miljoonaa euroa eurooppalaisen LNG-terminaaliverkoston kehittämiseen hankkeen yhteistyökumppaneiden kautta.

Myös Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO on päättänyt sijoittaa 5 miljoonaa euroa yhtiön Itämeren alueen ympäristöstrategian tukemiseen.

“Euroopan Unionin ja NEFCOn osallistuminen hankkeeseen tarjoaa meille merkittävän tuen Euroopan ensimmäisen ympäristöystävällisen toimitusketjun rakentamiseen”, Containerships Oyj:n toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen kiittää.

Uusien alusten lisäksi yhtiö investoi LNG-rekkoihin. Jo nyt Containerships operoi yli 40 LNG:llä kulkevaa rekkaa. Suunnitelmissa on kasvattaa rekkojen määrä 150 – 200:aan. Yhtiö on lisäksi investoinut Isossa-Britanniassa sijaitsevaan LNG-tankkausasemaan.

Suomalaisen perheyhtiö Containershipsin tekemien investointien yhteenlaskettu arvo nousee noin 150–200 miljoonaan euroon sisältäen hankinnat meri- ja maapuolelle.

“Asiakkailtamme saadun palautteen mukaan yhä useampi suuryritys aikoo tulevaisuudessa käyttää mahdollisimman päästötöntä toimitusketjua. Ympäristöystävällisyys on meille myös liiketoiminnan näkökulmasta järkevää, ja uudistusten ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parasta vastinetta heidän rahoilleen”, Laaksonen lupaa.

Containerships osallistuu Transport Logistics -messuille Münchenissa 9.-12.5, missä se esittelee uutta toimintaansa.

Lue seuraavaksi