Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL:n tuore opas selventää liikenneluvan tarvetta

Oranssit kehykset kuorma- ja pakettiautojen rekisterikilpien ympärillä ovat merkki siitä, että ajoneuvolla harjoitetaan kaupallista tavaraliikennettä ja ajoneuvon haltijalla on liikennelupa. Oranssit kehykset ovat lisääntyneet, sillä lain kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistuksen yhteydessä liikennelupavelvoitetta laajennettiin heinäkuussa 2014. Samalla urakkapykäläksikin kutsuttu 30 prosentin sääntö poistui laista. SKAL on julkaissut viranomaisten myötävaikutuksella täältä ladattavan oppaan kirkastaakseen lupavaatimuksia kuljetusmarkkinoiden eri toimijoille – myös kuljetusten tilaajille.

Lain mukaan tavaroiden kuljettaminen tiellä autolla tai traktorilla vaatii pääsääntöisesti liikenneluvan silloin, kun kuljetus tehdään korvausta vastaan ja kuljetukseen käytetyn ajoneuvon suurin sallittu paino ylittää 2 000 kiloa. Liikennelupavelvoite perustuu lakiin, ja Suomessa lupia myöntää ELY-keskus. Voimassa oleva liikennelupa kertoo siitä, että sen haltijalla on oikeus harjoittaa kaupallista tavaraliikennettä. Liikenneluvan haltijalle asetetaan erilaisia velvoitteita ja maksuja, joten kilpailuneutraliteetin nimissä on tärkeää, että lupavaatimus kohdistuu kaikkiin samoilla markkinoilla kilpaileviin yrityksiin. SKAL on tukenut lainsäätäjää lakiuudistuksessa, jonka tavoitteena oli pelisääntöjen yhtenäistäminen ja harmaan talouden kitkeminen toimialalta.

Ostajalla on velvollisuuksia

Uuden lain mukaan kuljetuspalveluiden ostajan velvoitteena on varmistaa muun muassa se, että kuljetuksen suorittajalla on tavaraliikennelupa. Asiakas voi tarkistaa liikennelupa-asiat helposti itse ELY-keskuksen ylläpitämästä internetrekisteristä tai olla yhteydessä ELY-keskuksen puhelinpalveluun. SKAL on aiemmin julkaissut ”Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu”-oppaan Autoliikenteen Työnantajaliiton kanssa. Uudessa ”Milloin tarvitset liikenneluvan”-oppaassa asiakas saa uutta tietoa liikennelupavelvoitteesta kaikessa laajuudessaan esimerkkien avulla.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry pitää tärkeänä sitä, että lainsäätäjä toteuttaa tarmokkaasti hallitusohjelmaan kirjattua harmaan talouden torjuntaa uusilla säännöksillä, jotka koskevat koko kuljetusketjua.

”Kun vielä saisimme lain noudattamisen valvontaan samaa tarmokkuutta ja lisää resursseja, olisimme todellakin Euroopan eturivissä sekä teorian että käytännön tasolla”, kiteyttää SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. 

Lue seuraavaksi