Uutiset

Kuljetuskalusto

SKAL – kuljetusalan harmaan talouden torjunta vaatii valppautta asiakkailta

Kuljetuspalveluiden ostajan tulee nykyisin varmistaa, että kuljetuksen suorittajalla on tavaraliikennelupa ja jopa se, että kuljetuksen hinta riittää työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos ulotti liikennelupavaatimuksen myös korvausta vastaan tehtäviin muutto- ja hinauskuljetuksiin, kaupalliseen tavaraliikenteeseen traktoreilla sekä alihankintana tehtävään kuljetustoimintaan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluaa varmistaa, että kuljetuspalveluiden ostajat ovat tietoisia uusista säännöksistä ja niiden käytännön vaikutuksista. Järjestö laati vuosi sitten yhteistyössä Autoliikenteen Työnantajaliiton kanssa Kuljetuspalveluiden ostajan vastuu -esitteen, jossa kerrotaan käytännön esimerkein asiakkaan velvoitteista. Kotimaassa laajalti jaettu esite on herättänyt huomiota myös muissa EU-maissa, sillä Suomen kansalliset kabotaasiliikenteen säädökset ovat poikkeuksellisen tiukat.

Kyselyissä kuljetusyrittäjät ovat pitäneet lain toteutumisen uhkina ammattiostajien vähäistä kiinnostusta ja tietoisuuden puutetta ostajan velvollisuuksista. Näitäkin suurempana uhkana on pidetty ammattiostajien vakiintunutta tapaa valita halvin kuljetuspalveluiden tarjoaja. Käytäntö on johtanut kuljetushintojen polkemiseen ja ruokkinut harmaata taloutta. Uudistetun tavaraliikennelain mukaan kuljetuspalveluiden ostaja syyllistyy kuljetustilausrikkomukseen, mikäli hyväksyy liian alhaisen hinnan. Lain mukaan hinnan on oltava sellainen, että kuljetuksen suorittaja pystyy hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa työnantajana.

Laki edellyttää kuljetuspalveluiden ostajaa varmistumaan myös siitä, että kuljetuksen suorittajalla on voimassa oleva tavaraliikennelupa. Liikenneluvan haltijalle asetetaan erilaisia velvoitteita ja maksuja, joten kilpailuneutraliteetin nimissä on tärkeää, että lupavaatimus kohdistuu kaikkiin samoilla markkinoilla kilpaileviin yrityksiin. Heinäkuusta 2014 alkaen lupavaatimus laajeni koskemaan myös muun muassa alihankintana tehtäviä kuljetuksia, kaupallista tavaraliikennettä traktorilla sekä kaupallisia hinaus- ja muuttokuljetuksia.