Uutiset

Kuljetuskalusto

Sisu Defence toimittaa Puolustusvoimille yli 80 järeää maastokuorma-autoa

Autot valmistetaan Sisu Auton Raaseporin tehtaalla. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2010-2014. Sisu Defencen osalta hankinnan arvo on noin 25 Meur.

Autojen kotimaisuusaste on korkea ja ne täyttävät Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu – tunnuksen ehdot.

– Puolustusvoimien hankinnalla on tärkeä merkitys Sisu Auton Raaseporin tehtaan toiminnalle lähivuosina, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Olof Elenius.

– Yhdessä Puolustusvoimien aikaisemmin tilaamien 234:n SISU 4×4 maastokuorma-auton kanssa nyt julkistettu hankinta vahvistaa yhtiön toiminnan jatkuvuutta tuomalla tehtaalle tärkeää peruskuormaa, Elenius sanoo.

Puolustusvoimien hankintapäätös on Eleniuksen mukaan merkittävä myös koko suomalaiselle autoteollisuudella, koska sillä on tärkeä kotimaista ajoneuvo-osaamista ja työllisyyttä edistävä merkitys.

– Alihankintaverkostoineen Sisu Auto työllistää suoraan ja välillisesti useita satoja alan ammattilaisia niin suunnittelussa, valmistuksessa kuin huoltokorjaamoverkostossa, Elenius sanoo.

Puolustusvoimille toimitettavista autoista 30 on kolmiakselisia järeitä SISU 6×6 E13TP mallisarjan maastokuorma-autoja. Nämä Multilift koukkulaitteella ja lavarakenteella varustetut autot tulevat toimimaan Puolustusvoimien tilaaman NASAMS ilmapuolustusjärjestelmän laukaisualustojen kuljetusajoneuvoina.

Sisu Defence toimittaa myös 12 raskaan neliakselisen SISU 8×8 E13TP maastokuorma-auton alustalle rakennettavaa tutkalavettiautoa, jotka tulevat Ilmavoimien keskipitkän matkan ilmavalvonnan uudistusprojektin käyttöön.

Ilmapuolustus- ja tutkavalvontajärjestelmien huoltoajoneuvoiksi Sisu Defence toimittaa

lisäksi 40 keskiraskasta SISU A2045 4×4 maastokuorma-autoa, jotka ovat viime syksynä esiteltyä uutta mallisarjaa.

Ilmapuolustusjärjestelmään liittyvissä toimituksessa Sisu Defencen yhteistyökumppani on norjalainen puolustusvälinekonserni Kongsberg Defence & Aerospace AS. Tilaus on tärkeä avaus viime vuonna käynnistyneessä yhtiöiden välisen markkinointiyhteistyön syventämisessä.

Sisu Defencen myyntijohtaja Joonas Uotila uskoo yhteistyön Kongsbergin kanssa edistävän mahdollisuuksia tarjota myös muita Sisun tuotteita nykyistä laajemmille kansainvälisille markkinoille.

Tutkajärjestelmän autojen osalta toimitus tapahtuu yhteistyössä ranskalais-amerikkalaisen Thales Raytheon Systems konsernin kanssa. Myös tämä yhteistyö on avaamassa Sisu Defencelle uusia vientimahdollisuuksia.

Tässä vaiheessa yhteistyöhön sisältyy optio vastaavan tutkajärjestelmän toimittamiseen Viron puolustusvoimille. Myöhemmin päätettävä optio sisältää kaksi SISU 8×8 E13TP tutkalavettiautoa ja kaksi SISU A2045 4×4 huoltoautoa.

Lue seuraavaksi