Uutiset

Kuljetuskalusto

Puhtaampia ajoneuvoja julkisilla hankinnoilla

Julkisten ajoneuvohankintojen päästövähennysaikataulu

Työryhmä valmistelee EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta, kun tehdään julkisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja. Seuraavaksi työryhmä arvioi juuri valmistuneen selvityksen pohjalta eri vaihtoehtoja, miten kansallinen lainsäädäntö toteutetaan kustannustehokkaasti ja alueelliset erot huomioiden.

Selvityksessä on arvioitu julkisten hankintojen määriä ja alueellisia eroja sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa. Lisäksi ehdotetaan eri vaihtoehtoja, miten Suomi voisi lisätä puhtaan kaluston ja palveluiden määrää tieliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen toteutti Ramboll Finland oy. 

Puhtailla ajoneuvoilla on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Liikenne vastaa noin neljäsosasta EU:n kokonaispäästöistä. Liikenne on ainoa sektori, jonka päästöt kasvavat edelleen EU:n alueella.

Julkiset hankinnat ovat tehokas keino uudistaa ajoneuvojen teknologiaa ja vähentää liikenteen päästöjä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden kysyntä lisääntyy, kun lainsäädäntö tulee voimaan. Direktiivin vaatimukset edesauttavat osaltaan hallitusohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Mitä julkisia hankintoja lainsäädäntö koskee?

Vaatimukset koskevat julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankintoja. Niitä sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja, kuten jätekeräys- tai postipalveluita.

Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja tai sopimuksia, jotka ylittävät EU:n hankintalainsäädännön hintakynnykset.

Minkälainen on puhdas henkilö- tai pakettiauto (M1, M2, N1)?

Puhtaaksi henkilö- tai pakettiautoksi katsotaan sellainen auto, jonka CO2-päästöt enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä.

Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista henkilö- ja pakettiautohankinnoista 38,5 prosenttia tulee olla puhtaita.

Minkälainen on puhdas raskas ajoneuvo (N2, N3)?

Puhdas kuorma-auto on sellainen, joka kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä. Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista raskaiden ajoneuvojen hankinnoista tulee olla puhtaita 9 prosenttia ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 15 prosenttia vuodesta 2026 alkaen.

Minkälainen on puhdas linja-auto (M3)?

Puhdas linja-auto kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä. Suomelle on asetettu määrällinen velvoite, että uusista linja-autohankinnoista tulee olla puhtaita 41 prosenttia ajanjaksolla 8/2021-2025 ja 59 prosenttia vuodesta 2026 alkaen.

Mitä direktiivi ei koske?

Direktiivi ei koske kaukoliikenteessä ja tilausliikenteessä käytettäviä linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Lisäksi jäsenvaltio voi vapauttaa eräät ajoneuvot direktiivissä säädetyistä vaatimuksista. Näihin kuuluvat esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien käytössä olevat ajoneuvot sekä rakennustyömaiden ajoneuvot.

Mitä seuraavaksi?

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee lainsäädännön sisältöä keväällä. Lakiehdotuksesta järjestetään lausuntokierros ja kuulemistilaisuus touko-kesäkuussa 2020. Direktiivin vaatimuksia tulee soveltaa elokuusta 2021 alkaen.

Lue myös: Vaihtoehtoiset polttoaineet tulevat myös raskaisiin kuorma-autoihin

Lue seuraavaksi