Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaihtoehtoiset polttoaineet tulevat myös raskaisiin kuorma-autoihin

Scania CNG

Liikenteen päästöjen vähentäminen ja vaihtoehtoiset polttoaineet nousivat keskusteluihin vuoden 2019 aikana. Raskaita yli 18 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä 2843 kappaletta, joista vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia oli 2,3 prosenttia. Lähes 57 prosenttia vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivista kuorma-autoista oli Scanioita.

Liikenteen kestävä kehitys ja päästöjen vähentäminen ovat olleet Scanian strategisia teemoja uuden sukupolven mallisarjan julkistuksen myötä. Scanian CO2-päästöjä vähentävät ratkaisut perustuvat kolmeen kulmakiveen; vaihtoehtoiset polttoaineet, ajoneuvojen energiatehokkuus ja kokonaistaloudellisuus sekä älykkäät ja turvalliset kuljetusratkaisut.

Vakuuttava markkinajohtaja vaihtoehtoisissa polttoaineissa

Vuonna 2019 Suomessa rekisteröitiin 67 vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivaa raskasta kuorma-autoa. Näistä Scanioita oli 38, eli enemmän kuin muiden merkkien vastaavia rekisteröintejä oli yhteensä. Rekisteröidyistä ajoneuvoista lähes kaikki olivat biokaasukäyttöisiä, joko paineistetulla tai nesteytetyllä biokaasulla toimivia kuorma-autoja. Myös yksi bioetanolia käyttävä Scania rekisteröitiin Lahdessa.

Liikennepäästöt alenevat

Autoilu synnyttää sekä globaaleja CO2-päästöjä, että paikallisesti hengitysilmaan vaikuttavia lähipäästöjä. Vaikka uusien EURO VI -dieselmoottorien avulla on saatu pakokaasupäästöjä pienennettyä, voidaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöllä päästöjä vähentää vielä merkittävästi enemmän.

”Vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntä lisääntyi viime vuonna merkittävästi. Suuntaus on erityisesti kohti biopolttoaineita, fossiilisten polttoaineiden sijaan. Scanialla on tarjota asiakkailleen markkinoiden laajin valikoima biopolttoaineilla toimivia ratkaisuja. Näitä ovat tällä hetkellä erityisesti biokaasu, bioetanoli sekä HVO. Niiden hiilidioksidipäästöjä (CO2) vähentävä vaikutus on jopa 90 prosentin luokkaa. Lisäksi biopolttoaineita käytettäessä pienenevät terveydelle haitallisten hiukkas- ja typenoksidipäästöjen määrät. Dieselmoottoreiden kehitys on ollut vuosien saatossa merkittävää ja EURO VI -päästöluokan dieselmoottorit ovat erittäin vähäpäästöisiä. Enemmänkin kyse on siitä, käytetäänkö moottorissa diesel- vai HVO-polttoainetta. HVO-polttoainetta käytettäessä päästään dieselmoottorilla samoihin CO2-päästövähennyksiin kuin kaasu- tai etanolimoottoreilla”, kertoo Scania Suomi Oy:n tuotepäällikkö Mika Jukkara.

Tietoa tarvitaan lisää

Vaikka vuonna 2019 rekisteröidyistä raskaista kuorma-autoista jo 2,3 prosenttia oli vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivia, on määrää mahdollista vielä kasvattaa.

”Tankkausverkosto niin paineistetun kuin nesteytetynkin biokaasun osalta on kasvanut ja uusia tankkauspaikkoja perustetaan koko ajan. Myös muiden polttoainevaihtoehtojen saatavuus paranee, kun tietämys ja käyttökokemukset lisääntyvät. Scanian laaja moottorivalikoima sopii moneen eri tehtävään ja se antaa erinomaisen mahdollisuuden harkita ajoneuvon hankinnan yhteydessä myös eri käyttövoimia.

Myös meillä autonvalmistajana on tehtävä lisätä eri käyttövoimien tunnettuutta ja opastaa kuljetusyrittäjiä puhtaampien vaihtoehtojen käyttöön silloin, kun se on toiminnan kannalta kokonaistaloudellisesti järkevää”, valistaa Scania Suomi Oy:n markkinointipäällikkö Olli Heikkinen.

Lue myös: Vähin äänin

Lue seuraavaksi