Uutiset

Kuljetuskalusto

Porin LNG-tuontiterminaali aikataulussa

Havainnekuva Skangassin LNG-terminaalista Porissa.

Suomen ensimmäisen nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalin rakennustyöt etenevät aikataulussa. Luonnonkaasuyhtiö Gasumin tytäryhtiön Skangassin rakennuttama 30 000 kuution kokoinen terminaali valmistuu Porin Tahkoluotoon syksyllä 2016. LNG-tuontiterminaali edistää Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja monipuolistaa suomalaista energiainfrastruktuuria. Investointi on samalla piristysruiske Porin ja Satakunnan alueen elinvoimalle.

Suomen kaasu- ja polttoainemarkkinat monipuolistuvat syksyllä 2016, kun Suomen ensimmäinen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaali valmistuu Porin Tahkoluotoon. Porin LNG-terminaali on suunnattu sekä teollisuuden että meri- ja maantieliikenteen tarpeisiin, ja paikalle rakennetaan tehokas nesteytetyn maakaasun logistiikkaketju. Porin LNG-tuontiterminaali palvelee tulevaisuudessa koko länsirannikkoa Hangosta Kokkolaan asti.

Terminaalin rakennustyöt ovat sujuneet ennakoidun aikataulun mukaisesti.

”Porin terminaalin valmistuminen tavoiteaikataulussa on ensiarvoisen tärkeää asiakkaidemme kannalta, ja olemme todella tyytyväisiä rakennusprosessin sujuvuuteen. LNG:stä ovat kiinnostuneet niin teollisuus, meriliikenne kuin raskas maantieliikennekin”, Skangassin johtaja Tommy Mattila sanoo.

Investointi piristää Satakunnan aluetaloutta ja seudun elinvoimaisuutta. Valmistuttuaan LNG-terminaali lisää alueella toimivan teollisuuden kilpailukykyä. Lisäksi terminaali työllistää suoraan 10 henkeä ja välillisesti noin 50 henkeä.

”LNG-terminaali tuo tervetulleen lisän Porin ja koko Satakunnan energiainfrastruktuuriin. Tahkoluodon terminaalihanke on selkeä viesti siitä, että alueella on ensiluokkaiset mahdollisuudet kilpailukykyiseen ja työllistävän yritystoimintaan. Maakaasun saatavuus on tärkeä kilpailukykytekijä myös alueen nykyiselle teollisuudelle ja Porin satamalle”, Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus toteaa.

LNG on ympäristöystävällisempi energianlähde kuin teollisuuden, meriliikenteen ja energiatuotannon nykyiset fossiiliset polttoaineet. LNG on myös kilpailukykyinen polttoainevaihtoehto yrityksille, mikä mahdollistaa rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen kustannustehokkaan vähentämisen.

Skangass kehittää aktiivisesti LNG-infrastruktuuria. Lysekilin LNG-terminaali avattiin Ruotsissa lokakuussa 2014, ja Norjan Øran terminaali on ollut toiminnassa jo yli kolmen vuoden ajan. Lisäksi Skangass suunnittelee LNG-terminaalin rakentamista Ruotsin Gävleen. Skangass on osakkaana Manga Terminal Oy:ssä, joka rakentaa LNG-terminaalin Tornion Röyttään.

Lue seuraavaksi