Uutiset

Kuljetuskalusto

Paperia maailmalle

Mikkeliläinen Siimet oy on tunnettu kenties parhaiten koneiden kuljetukseen tarkoitettujen lavettien valmistajana. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet erikoisperävaunut, joilla siirretään esimerkiksi paperirullia Raumalla UPM oyj:n paperitehtaalta Rauman satamaan.

UPM:n Rauman paperitehtaan kapasiteetti on 940 000 tonnia aikakauslehtipaperia vuodessa. Valtaosa tuotannosta toimitetaan laivoilla, jolloin paperirullien ensimmäiset kilometrit taittuvat Siimet-perävaunujen kyydissä.

Intensiivinen liikenne UPM oyj:n Rauman paperitehtaan rullavarastosta Rauman satamaan jatkuu lähes tauotta. Kysyntä on suurta ja toimituksien merentakaisille asiakkaille on tapahduttava ajallaan.

Massiivisesta koostaan huolimatta paperirulla on varsin herkkä ulkoisille vaurioille. Kosteus ja kolhut aiheuttavat suurta materiaalihukkaa. Epätasapaino tai rullan muodonmuutos puolestaan hidastavat painokoneen nopeutta ja aiheuttavat käyttäjälle tuotantovaikeuksia.

Paperirullien kuljetus tehtaan varastosta satamaan on näin ollen tapahduttava tehokkaasti ja kuljetettavan tuotteen ominaisuudet huomioiden. Reitti kulkee osittain yleisellä tiellä ja kuljetukset suoritetaan poikkeusluvalla, sillä ne ovat tavanomaisiin tiekuljetuksiin nähden ylimittaisia ja -massaisia.

Yhden kuorman toimittaminen kestää noin tunnin. Kuvausten aikana kuljettajana toimi Osmo Nurmi, joka on ajanut paperirullia Raumalla jo 29 vuotta. Eksymisen vaaraa reitiltä ei taida olla.

Kolme uuden sukupolven vaunua

Satamakuljetuksia varten Siimet on valmistanut kolme uuden sukupolven puoliperävaunua, joilla paperirullia kuljetetaan. Lisäksi Siimet teki perusteellisen kunnostuksen yhteen aiemmin toimittamaansa vaunuun, joka on valmiudessa varavaununa. Ensimmäiset perävaunut paperirullien kuljetukseen Siimet on toimittanut Raumalle jo 1980-luvulla, joten aivan ensimmäistä kertaa ei olla niin sanotusti paperirullia kyydissä.

Kolmeakselisilla vetoautoilla vedettävät perävaunut ovat neliakselisia. Akselit ovat ilmajousitettuja. Niistä ensimmäinen on kiinteä ja kolme takimmaista pakko-ohjattuja. Rengaskoko on 285/70 R 19,5. Vetopituutta perävaunuilla on 14,7 metriä, josta kuormatilaa 12 metriä. Viisi metriä korkeilla perävaunuilla on leveyttä 3,2 metriä.

Perävaunujen kuormatila on suunniteltu ja rakennettu vain paperirullien kuljetukseen UPM:n Rauman tehtaalta satamaan. Vaunun pohjan muodostaa sähkömoottorikäyttöinen lamellikuljetin, jolla paperirullat siirretään paperitehtaan varaston syöttöpöydältä kyytiin.

Kuorma sidotaan sidontapeitteellä

Kuormatilan katon ja seinien muodostama korirakenne nostetaan kuormauksen ja kuorman purkamisen ajaksi kolme metriä ylöspäin. Suojaamisen lisäksi korilla on oleellinen tehtävä kuorman sidonnassa.

Paperirullien lastaus tapahtuu syöttöpöydän ja perävaunun kuormatilan lattian muodostavan kuljettimen avulla. Kuvassa syöttöpöytä kuormineen on siirtymässä perävaunun perään.

Kuormakoriin on asennettu närpiöläisen oy NWE Engineering ab:n toimittama, patentoitu Fix Road -kuormansidontapeite, jonka avulla paperirullien paikallaan pysyminen kuljetuksen aikana varmistetaan. Sidontajärjestelmän takia kori on vankkarakenteinen ja se lukitaan kuljetuksen ajaksi perävaunun runkoon hydraulisesti.

Perävaunun lastaus tapahtuu pitkälti automatisoidusti. Tehtaan varastossa kuorma tehdään valmiiksi syöttöpöydälle ennalta, ja kun perävaunu ajetaan merkittyyn kohtaa, syöttöpöytä kuormineen siirretään perävaunun jatkeeksi.

Kuormatilan pohjassa olevalla sähkömoottorivetoisella kuljettimella paperirullat kuormataan automaattisesti perästä päin kyytiin.

Kuorma kyydissä. Perävaunun kori on jo ala-asennossa ja sääsuojan tarjoavat helmat ovat laskeutumassa.

Yhdensuuntaista matkaa UPM:n yhdistelmillä taitetaan noin kuusi kilometriä, joista puolet yleisellä tiellä. Matkavauhti on noin 30 km/h. Perillä satamassa kori nostetaan jälleen ylös, jonka jälkeen paperirullat nostetaan sivuilta päin trukeilla pois kyydistä. Kuorman purku ei suinkaan aina tapahdu yhteen paikkaan vaan rullia saatetaan toimittaa ikään kuin jakelukuljetuksena useisiin varastoihin satamassa, riippuen rullien määränpäästä.

Kuten perävaunujen akselimäärästä saattaa ounastella, rullakuormat ovat melko painavia. UPM:n yhdistelmät liikkuvat noin 42 tonnin kuormilla. Vankan rakenteen takia yhdistelmien omapaino lähentelee 35 tonnia, joten kokonaispainossa liikutaan samoissa lukemissa kuin täysperävaunuyhdistelmille on enimmillään sallittu. Järeydestä huolimatta kuljettajien mielipide on, että uudet Siimet-vaunut ovat ketteriä ja helppokäyttöisiä.

Lue seuraavaksi