Uutiset

Kuljetuskalusto

Päästövähennystavoitteet uusille busseille ja kuorma-autoille

Ruuhkainen moottoritie

Euroopan komissio on ehdottanut uusia kunnianhimoisia hiilidioksidipäästötavoitteita uusille raskaille hyötyajoneuvoille vuodesta 2030 eteenpäin. Uudet tavoitteet auttaisivat vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien osuus EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on reilut 6 prosenttia ja tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä yli 25 prosenttia. Uusilla tiukemmilla päästönormeilla varmistettaisiin, että myös tämä osa tieliikennettä tukee EU:n ilmasto- ja saasteettomuustavoitteita ja siirtymistä päästöttömään liikenteeseen.

Komissio ehdottaa lähes kaikille uusille raskaille hyötyajoneuvoille, joiden hiilidioksidipäästöt sertifioidaan, asteittain tiukentuvia hiilidioksidipäästönormeja seuraavasti (vuoden 2019 tasoihin verrattuna):

  • 45 %:n päästövähennykset vuodesta 2030 alkaen
  • 65 %:n päästövähennykset vuodesta 2035 alkaen
  • 90 %:n päästövähennykset vuodesta 2040 alkaen.

Päästöttömien kaupunkibussien käyttöönoton nopeuttamiseksi komissio ehdottaa myös, että kaikkien uusien kaupunkiliikenteen bussien olisi oltava päästöttömiä vuodesta 2030.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-tavoitteiden mukaisesti ehdotuksella olisi myönteinen vaikutus myös energiasiirtymään, sillä se vähentäisi fossiilisten tuontipolttoaineiden kysyntää ja lisäisi energiansäästöä ja energiatehokkuutta EU:n liikennesektorilla.

Ehdotus hyödyttäisi eurooppalaisia liikenteenharjoittajia ja liikenteen käyttäjiä alentamalla polttoainekustannuksia ja omistajuuden kokonaiskustannuksia, ja varmistaisi energiatehokkaampien ajoneuvojen laajemman käyttöönoton. Ehdotus parantaisi varsinkin kaupunkien ilmanlaatua ja toisi tätä kautta terveyshyötyjä eurooppalaisille.

Lisäksi ehdotus kohdistuu toimialaan, joka on avainasemassa eurooppalaisen puhtaan teknologian teollisuuden tukemisessa ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. EU on kuorma-autojen ja bussien valmistuksessa markkinajohtaja, ja yhteinen sääntelykehys auttaa turvaamaan tätä asemaa myös tulevaisuudessa.

Erityisen tärkeää on, että tarkistetut normit antaisivat selkeän pitkän aikavälin signaalin, joka ohjaisi EU:n teollisuuden investointeja innovatiivisiin päästöttömiin teknologioihin ja kannustaisi lataus- ja tankkausinfrastruktuurin käyttöönottoon.

Aiheesta laajemmin: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_762Lue seuraavaksi