Uutiset

Kuljetuskalusto

Opas harmaan talouden torjuntaan

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ovat lähettäneet kuljetuspalveluiden ammattimaisille ostajille havainnollisen tietopaketin ostajan vastuista. Sähköisessä esitteessä kerrotaan, mitä asiakkaan on tiedettävä kuljetuspalveluiden tarjoajasta ennen sopimuksen solmimista, ja mistä selvityksiä voi tehdä.  Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos velvoittaa kuljetuspalveluiden ostajan varmistumaan siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä asiakasvalvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa. Laki asettaa myös Tullille entistä suuremman valvontavastuun.

Kesäkuun 2013 Kuljetusbarometrissä SKAL kysyi kuljetusyrittäjiltä, mitä nämä pitivät suurimpina uhkina lain toteutumiselle harmaan talouden torjunnan kannalta. Kuljetusyrittäjät pitivät merkittävimpinä uhkina ammattiostajien vähäistä kiinnostusta ja käytännön ohjeistuksen puutetta ostajan velvollisuuksista. Vielä näitäkin suurempana uhkana pidettiin ammattiostajien vakiintunutta tapaa valita halvin hinta. 
Huhtikuisen lainmuutoksen myötä halvin hinta ei enää käy valinnan ainoaksi kriteeriksi, sillä asiakkaan on tunnettava valvontavelvoitteensa. Helpottaakseen kuljetusasiakkaan tehtävää SKAL ja ALT laativat yhdessä esitteen, jossa annetaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä kuljetuspalveluiden tilaajalle. Lisäksi siinä listataan lähteet, joista asiakas voi selvittää tarvittavia tietoja. Esite on jaettu suurimmille yrityksille, kaupan keskusliikkeille, kunnille ja Ely-keskuksille sekä toimialajärjestöille. Syyskuussa sama esite valmistuu ruotsinkielisenä. 

Harmaan talouden ilmiöinä pidetään esimerkiksi luvatonta liikennöintiä, pimeitä kuljetuksia, laitonta kabotaasia ja lakisääteisten työnantajamaksujen kiertämistä. Harmaaseen talouteen lukeutuu myös niin sanottu sarjayrittäminen, jossa kannattamatonta yritystoimintaa paikkaillaan toistuvilla saneerauksilla tai konkurssikierteellä.

Lue seuraavaksi