Uutiset

Kuljetuskalusto

Nosturiautojen valmistusta ja kuljettajakoulutusta

Kurko Crane -nosturiauto

Kurko-Koponen Oy:n punavalkoinen väriyhdistelmä on jo vuosien ajan ollut tuttu näky erilaisia nostoja tekevissä koneissa ympäri Suomen. Nostotöissä karttunutta kokemusta on hyödynnetty nosturiautotuotannossa, ja vuonna 2018 perustettiin Kurko Crane Oy nosturiautojen valmistamista varten. Tänä vuonna rinnalle perustettiin Kurko Academy Oy, joka aloittaa nosturialan kuljettajakoulutuksen vuodenvaihteen jälkeen.

Mahtoikohan Eljas Koponen 1960-luvun alussa Varkaudessa traktorilla urakoidessaan arvella, että 60 vuotta myöhemmin hänen aloittamansa yritystoiminta olisi laajentunut käsittämään nostopalvelut, nosturiautojen teollisen rakentamisen sekä kuljettajakoulutuksen? Ehkä arvelikin, ja sellaiseksi se onkin laajentunut ensin hänen itsensä, ja 1980-luvun alkupuolelta lähtien, poikansa Juha Koposen johdolla.

Ehkäpä Eljas Koponen uskalsi toivoa, että yritystoiminta antaisi toimeentulon useammallekin sukupolvelle. Se toive ainakin on toteutunut, sillä kolmatta polvea edustava Kimmo Koponen on osakkaana Kurko Crane Oy:ssä.

Nosturiautotehdas

Kurko-Koposen nostopalveluiden parissa tehty työ on kartuttanut yhtiöön suuren määrän kokemusperäistä tietoa nostotyössä käytettävistä koneista ja välineistä. Tietoa hyödynnettiin aluksi omaan käyttöön tulevien nosturiautojen rakentamisessa, ja myöhemmin tuotantoa laajennettiin niin, että nosturiautoja riitti myyntiin saakka. Vuonna 2018 toiminta yhtiöitettiin Kurko Crane Oy:ksi.

Jani Pusila (vas.) on Kurko Crane Oy:n tuotantopäällikkö, Kimmo Koponen hoitaa myyntiä ja Juha Koponen on toimitusjohtaja. Perttu Sormunen vastaa Kurko Academy Oy:ssä koulutuksesta.

”Tänä vuonna valmistuu ainakin neljätoista autoa, saatetaanpa viidestoistakin ehtiä valmistamaan. Ensi vuonna on tavoite rakentaa kaksikymmentä autoa”, Juha Koponen sanoo.

Valtaosa Kurko Cranesin rakentamista autoista jää Suomeen, mutta saksankielisille markkina-alueille on tehty avauksia. Alustat ovat Scanialta tai Volvolta, nosturien osalta merkkikirjo on huomattavasti laajempi. Tulevan vuoden tuotantoon on kaavailtu vain 100 tonnimetrin tai sitä suurempia nostureita.

”Syksyllä toimitimme viisiakselisen, 135 tonnimetrin nosturilla varustetun auton Sveitsiin. Asiakas oli nähnyt kuvan autosta sosiaalisessa mediassa, ja otti yhteyttä. Ostajat tulivat tänne Varkauteen tutustumaan autoon ja toimintaamme, ja kaupat lyötiin lukkoon. Nyt auto on Sveitsissä töissä”, Juha Koponen kertoo.

”Sveitsiläisasiakkaan sai vakuuttuneeksi nosturin täysi nostokapasiteetti koko 360 asteen sektorissa sekä jämäkkä runkorakenne, joka mahdollistaa tehokkaat nostot myös ahtaissa tiloissa, missä tukijalkoja ei saa täysin levitettyä”, Kimmo Koponen jatkaa.

Kuuden viikon työ

Kurko Crane rakentaa nosturiauton aina uudelle alustalle uudella nosturilla. Valmis auto myydään sitten asiakkaalle testattuna ja tarkastettuna kokonaisuutena. Autot ja nosturit ovat CE-hyväksyttyjä, kuten on Kurko Cranen päällirakennekin, joten valmis auto on kokonaisuudessaankin CE-hyväksytty. Jokaiselle asiakaskohtaiselle muutokselle tehdään 3D-suunnittelu, lujuuslaskelmat ja dokumentointi, joten myös niiltä osin CE-hyväksynnät ovat voimassa. Runkotyölle Kurko Crane antaa viiden vuoden takuun.

Uuden nosturiauton rakentaminen alkaa purkamisella. ”Olemme tiedustelleet, saisiko autoja CKD-toimituksena (Completely Knocked Down) niin kuin niitä toimitetaan kokoonpanotehtaille esimerkiksi Etelä-Afrikkaan. Se helpottaisi meidän työtämme, mutta ainakaan vielä se ei onnistu”, Juha Koponen sanoo.

”Työ kestää kokonaisuudessaan noin kuusi viikkoa, ja se alkaa sillä, että auton alustasta puretaan käytännössä kaikki rungon ulkopuoliset osat irti akselit ja ohjaamo mukaan lukien. Runko saa vahvikkeet ja apurungon, jonka jälkeen alusta kootaan uudelleen, asennetaan nosturi, lava, varusteet ja ohjaamo takaisin paikoilleen”, tiivistää tuotantopäällikkö Jani Pusila mittavan projektin vaiheet pariin lauseeseen.

Tarvittaessa myös sähköllä

Kurko Cranella nosturiauto voidaan varustaa myös sähkökäyttöisellä hydrauliikalla. Sen avulla nosturia voidaan käyttää ulkoisella sähkönsyötöllä käyttämättä auton moottoria.

”Jos työmaalla on käytössä 32 ampeerin kolmivaihevirtaa, voidaan nosturia käyttää sillä. Melua on vähemmän eikä synny pakokaasuja. Automatiikka huolehtii siitä, että tavanomainen käyttö ja sähkökäyttö eivät voi olla käytössä yhtä aikaa”, kertoo Jani Pusila.

Kurko Cranes varustaa asiakkaan niin halutessa nosturille sähkökäyttömahdollisuuden.

Nosturiakatemia

Hyvälläkään nostokoneella ei tee mitään, ellei siihen ole ammattinsa osaavaa kuljettajaa. Koposella on huomattu, että ammattitaitoisen kuljettajan löytämisessä on haasteita.

”Emmekä me ole asian kanssa yksin, vaan haaste on koko toimialalla. Siksi päätimme perustaa koulutuskeskuksen kouluttamaan nosturinkuljettajia”, sanoo Juha Koponen, joka itse on kouluttanut nostotyön tilaajia ja valvojia jo vuodesta 2002.

Koulutustoimintaa varten on perustettu oma yhtiö, Kurko Academy Oy. Sen toiminnasta vastaa Perttu Sormunen.

”Koulutamme opiskelijat hallitsemaan kaikki nosturityypit mininostureista mobiilinostureihin ja asennusnostureista teollisuusnostureihin. Koulutukseen kuuluu autonkuljettajanperustason ammattipätevyys, ja esimerkiksi ADR-ajolupa ja CE-ajokortti”, sanoo Sormunen.

Kurko Academyssä jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon vaikuttaa mahdollinen aikaisempi koulutus, ja jonka mukaan opiskeluajan pituus määräytyy. Enimmillään koulutus kestää 9,5 kuukautta. Pääsyvaatimuksena ovat B-ajokortti ja niin sanotusti nuhteeton tausta. Esimerkiksi vakavat liikennerikkomukset estävät pääsyn koulutukseen.

”Koulutusta annetaan huippuluokan välineillä, sillä käytettävissä on Kurko-Koposen nosturi- ja ajoneuvokalusto”, sanoo Sormunen lopuksi.


Lue seuraavaksi