Uutiset

Kuljetuskalusto

Muutoksia liikennelupien maksuihin

Liikennelupien suoritemaksujen tasoa on tarkistettu ELY-keskusten maksupolitiikan ja kustannusseurannan perusteella. Suurimmat yksittäiset muutokset on tehty tavaraliikennelupien suoritemaksuihin.

Tavaraliikenteen lupahallinnon keskittäminen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen on tehostanut lupatoimintaa ja kustannusseurantaa. Kun toimintaa on sähköistetty, erityisesti viranomaisten välisissä rekisterikyselyissä, liikennelupien tuotantokustannukset ovat pienentyneet merkittävästi ja suoritemaksuja on tarkistettu vastaavasti alaspäin.

Samasta syystä tavara- ja joukkoliikenteen vuosittaiset valvontamaksut on poistettu uudesta maksuasetuksesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei peri tavara- tai joukkoliikenteen valvontamaksuja myöskään vuoden 2014 osalta.

Lue seuraavaksi