Uutiset

Kuljetuskalusto

Mistä niitä erikois-Mercedeksiä oikein tulee?

Mercedes-Benz -hyötyajoneuvomyyjän pöytälaatikosta löytyvä hinnasto pitää sisällään satoja varuste- ja komponenttivaihtoehtoja, joiden turvin voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisia tuotteita. Useimmiten tarpeet täytetään tehdasvarustelulla, mutta joskus auton tekninen erittely vaatii käyntiä Molsheimissa, missä standardituotteista rakennetaan asiakaslähtöisiä erikoisratkaisuja, kuten miehistöohjaamolla varustettuja pelastusajoneuvoja, kouluautoja, betonipumppujen alustoja tai öljykentillä käytettäviä erikoisajoneuvoja.

Koillis-Ranskassa, lähellä Saksan rajaa sijaitseva Molsheim on Mercedes-Benzin globaalin toiminnan kannalta erittäin merkityksellinen paikkakunta. Tässä reilun 10 000 asukkaan pikkukylässä toteutetaan nimittäin lukuisa joukko erikoiskalustoa, joka ei ominaisuuksiensa puolesta sovellu normaalissa tuotannossa valmistettavaksi. Molsheimin toimipisteen nimi – Custom Tailored Truck (CTT) kertoo jo omalta osaltaan, että sarjatuotannon sijaan täällä tehdään yksilöllisiä, asiakkaiden erikoistarpeisiin vastaavia ajoneuvoja.

Palataanpa ajassa ensin muutama vuosikymmen taaksepäin. Ranskalaiset ovat aina osanneet toimia muusta Euroopasta poikkeavalla tavalla ja monesti vailla järkevää selitystä. Useimmat varmasti muistavat, kuinka takavuosien ranskalaisautoissa oli keltaiset ajovalot. Muista Euroopan maista poikennut käytäntö johti siihen, että Ranskaan toimitettaviin Mercedes-Benzeihin vaihdettiin ajovalopolttimot maahantulokunnostuksen yhteydessä. Maahantuojana toiminut Royal-Elysées perusti tätä pientä, mutta sitäkin merkityksellisempää tointa varten oman toimipisteen lähelle Saksan rajaa – kyllä Molsheimiin. 

Lukuisten vaiheiden kautta henkilöautojen paikallisesta maahantuontikunnostamosta on rakentunut ja kehittynyt keskus, missä toteutetaan vuosittain tuhansia pieniä, paikoin suurempiakin muutostöitä.

Vuonna 2000 perustetun ja sittemmin hyötyajoneuvojen räätälöintiin keskittyneen ja CTT:ksi ristityn toimipisteen tarjoamaa erikoisosaamista hyödynnetään nykyisin kaikilla maailman markkina-alueilla. Molsheimissa muuttumisleikissä käyneitä tuhansia ajoneuvoja on toimitettu lähes 150 eri maahan. Vajaan 15 vuoden aikana tehtaalla on asennettu muun muassa 20 000 lisäakselia ja jatkettu runkoja 18 000 kilometrillä.

”Asiakkaiden tarpeet muuttuvat alati yksilöllisemmiksi ja vaativimmiksi, mutta samalla myös dokumentoinnin merkitys kasvaa, minkä vuoksi haluamme tarjota asiakkaillemme ajoon valmiita ja jälkimarkkinoinnin kannalta vaivattomia erikoisratkaisuja”, painottaa Mercedes-Benzin erikoisajoneuvotoimintoja luotsaava Yaris Pürsün, jonka mukaan Molsheimissa työskentelevät 600 alansa erikoisosaajaa aloittavat työnsä pisteestä, johon standardiratkaisut päättyvät.

Jokainen CTT-osastolla tehtävä muutostyö suunnitellaan, toteutetaan ja dokumentoidaan standardiratkaisujen tavoin, jolloin jokainen auto kaikkine yksityiskohtineen voidaan huoltaa ja korjata Mercedes-merkkikorjaamossa kaikkialla maailmassa. 

Vuosien saatossa kasvanut ja kehittynyt Molsheimin tehdas, vai pitäisikö sanoa useasta ateljeesta koostuva käsityökeskus, toimii läheisessä yhteistyössä Wörthin ja Aksarayn tehtaiden sekä näihin liittyvän tuotekehityksen kanssa. Valmistajan mukaan suomalaislähtöinen trippeliratkaisu on nykyisin suosittu vaihtoehto saksalaisessa jätehuollossa ja alkujaan sveitsiläiseen tarpeeseen kehitettyjä viisiakselisia alustoja toimitetaan enenevissä määrin niin Saksaan kuin Hollantiinkin.

Tiiviin yhteistyön ansiosta tuotekehityksessä ja tuotannonohjauksessa seurataan tarkoin eri ajoneuvotyyppien kysyntää. Volyymien kasvaessa erikoistyönä tehty vaihtoehto voidaan siirtää normaaliksi, linjalla rakennettavaksi autoksi, jolloin saavutetaan nopeampi läpimenoaika yhdessä kustannustehokkaan tuotannon kanssa. 

Lähtökohtaisesti Molsheimissa tehdään muutostöitä, mutta tarvittaessa siellä tehdään myös kokoonpanotyötä, mikäli asiakas sattuu tilaamaan riittävän suuren erän erikoisajoneuvoja.

”Voimme rakentaa tehtaalle kokoonpanolinjan esimerkiksi 150 ajoneuvon sarjan valmistamiseksi”, summaa Pürsün, jonka mukaan CTT toimii myös Wörthin tehtaan yhteydessä tehden pienimuotoisia muutostöitä, kuten polttoainesäiliöiden tai ilmasäiliöiden uudelleensijoituksia. Ja mikäli asiakkaan tarve on poikkeuksellisen yksilöllinen tai erikoinen, nojaa Daimler-organisaatio jatkossakin lukuisiin muutostöitä tarjoaviin yksityisiin toimijoihin eri puolilla maailmaa.

CTT:n osaamista hyödynnetään vuosittain noin sadassa Suomeen toimitettavassa Mercedes-Benz-hyötyautossa. Vehon Rami Ainialan mukaan Molsheimissa tehdään viitisenkymmentä muutostyötä, kuten lisäakselin asennusta tai ohjaamoon tehtävää viistettä. Pienempiä muutoksia tehdään Wörthissä saman verran.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi