Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikennevirasto tutki – paripyöräsääntö tarpeen

Juuri valmistuneiden tierasituskokeiden tulosten mukaan perävaunullisten ajonevojen paripyöräsääntöä tarvitaan edelleenkin yksityisteiden, maanteiden ja katujen nopean vaurioitumisen välttämiseksi.

Valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä muutettiin syksyllä 2013 niin, että yksittäispyörin varustettuja perävaunuja käytettäessä ei saa käyttää yhtä suuria yhdistelmämassoja kuin paripyörin varustetuissa yli 60 tonnin yhdistelmissä. Tämä paripyöräsääntö perustuu muun muassa Virttaalla 1980-luvulla saatuihin tutkimustuloksiin. Niiden mukaan yksittäispyörä rasittaa päällystettyä tietä 2,5 kertaa niin paljon kuin samalla massalla kuormitettu paripyörä.

Nyt Liikennevirasto on toistanut vastaavan tierasituskokeen Virttaalla ja Vesilahdella. Tulosten mukaan kosketuspinnaltaan alle 460 milliä leveä yksittäispyörä rasittaa tietä 2-4 kertaa niin paljon kuin paripyörä, jota kuormittaa yhtä suuri massa. Ero on pienin paksupäällysteisillä ja suurin ohutpäällysteisillä teillä – keväällä ero on vieläkin suurempi. Vastaavia tuloksia on saatu myös ulkomaisissa tutkimuksissa.

Uusienkin testien tulosten mukaan paripyöräsääntö siis on tarpeen yksityisteiden, maanteiden ja katujen nopean vaurioitumisen välttämiseksi.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli löytää tierasitukseltaan paripyörää vastaava yksittäispyörätyyppi, jolla saavutettaisiin yksittäispyörille tyypillinen pienempi oma massa ja vierintävastuksen vähenemä. Tutkimuksessa todettiinkin, että 495 millin levyinen rengas olisi tierasituksen kannalta melkein yhtä hyvä kuin paripyörä. Ajoneuvoasiantuntijat pitivät sitä kuitenkin melko epäkäytännöllisenä korvaajana kapeammille yksittäispyörille.

Lue seuraavaksi