Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuormauslaite ajoneuvon perään helpommin

Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan on asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä muutettu 10.4.2018 alkaen muun muassa pykälän 24 kahdeksannen momentin osalta niin, että esimerkiksi auton perään voi kiinnittää ajoneuvotrukin tai nosturin, vaikka auton suurin sallittu kokonaispituus ylittyisi.

Asetusta voi tulkita niin, että täysperävaunun vetoauton perään voi kiinnittää nosturin tai ajoneuvotrukin ja jatkettavaa vetoaisaa hyödyntäen kytkeä sellaisen perävaunun, joka vetoaisa lyhyessä asennossa täyttää yhdistelmän pituusvaatimuksen, mutta aisa pidennettynä ei. Kääntyvyysvaatimuksesta ei kuitenkaan saa poiketa.

Muut tieliikenteessä sallitut mitat eivät saa ylittyä eikä tavarankuljetukseen käytettävä kuormatila saa kasvaa. Haasteellisinta voi olla asianmukaisen taka-alleajosuojan asentaminen. Myös valojen ja rekisterikilven näkymisestä on huolehdittava. Valaisimia on suhteellisen helppo asentaa työvälineisiin ja ylimääräisen rekisterikilven käyttöön voi hakea Trafilta lupaa lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Lupapäätös maksaa 23 euroa ja itse kilven voi tilata katsastuskonttorilta noin 10 euron hinnalla.

Asetuksen teksti on kyseisen pykälän osalta seuraava:

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8. Tavarankuljetukseen käytettävään ajoneuvoon saa kiinnittää kuormatilan taakse kyseisen ajoneuvon lastauksessa tai kuormauksessa käytettävän ajoneuvon tai työvälineen huolimatta siitä, että tästä aiheutuu ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle säädetyn suurimman sallitun pituuden ylitys, jos:

  1. tavarankuljetukseen käytettävissä oleva tila ei kasva;
  2. muuta yleisesti sallittua mittaa kuin pituus ei ylitetä;
  3. tavarankuljetukseen käytettävän ajoneuvon leveyttä ei ylitetä;
  4. ajoneuvo, johon on kiinnitetty tässä tarkoitettu ajoneuvo tai työväline täyttää sille säädetyt tai määrätyt taka-alleajosuojausta koskevat vaatimukset;
  5. valojen ja takarekisterikilven näkyvyyttä ja näkyvyyskulmia koskevat vaatimukset täyttyvät joko ajoneuvon omilla valaisimilla ja rekisterikilvellä tai tätä tarkoitusta varten asennetuilla lisävalaisimilla ja -rekisterikilvellä; ja
  6. ajoneuvon taakse kiinnitetystä ajoneuvosta tai työvälineestä ei aiheudu vaaraa.

Lue seuraavaksi