Uutiset

Kuljetuskalusto

Kesän päällystystyöt painottuvat Lapissa valta- ja kantateille

Päällystystyöt käynnistyvät Lapissa kesäkuun aikana ja ne valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Tänä kesänä päällystetään Länsi-Lapissa, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Kittilässä. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan noin 122 kilometrin matkalta ja kävely- ja pyöräilyteitä noin 14 kilometriä. Vuonna 2021 alkanut materiaalien kustannustason nousu on jatkunut infra-alalla, mikä voi vaikuttaa tämän vuoden lopullisiin korjattuihin päällystemääriin maantieverkolla.

Valtatiellä 21 uudelleen päällystetään Pellon Orajärven ja Kolarin Sieppijärven välinen tieosuus noin 29 kilometrin matkalla. Tämän lisäksi valtatiellä 21 tehdään uudelleenpäällystyksiä Tornion Karungista Ylitornion puolelle Juoksenkiin yhteensä 26 kilometrin matkalla. Uudelleenpäällystyksiä tehdään valtatiellä 21 yhteensä 55 kilometrin matkalla.

Kemijärvellä uudelleenpäällystykset keskittyvät taajama-alueelle valtatielle 5 sekä maanteille 944 ja 9643 ja tämän lisäksi maanteiden korjauksien yhteydessä parannetaan taajama-alueella huonokuntoisia kävely- ja pyöräilyteitä.

Kittilässä kantatiellä 80 tehdään maantien päällyste- ja rakenteenkorjauksia Kotakummun ja Tepsan välillä yhteensä 21 kilometrin matkalla. Rovaniemellä maanteiden päällysteitä uusitaan kantatiellä 79 Marraskosken ja Meltauksen välillä sekä maantiellä 926 Valajaskosken ja Paavalniemen välillä.

Urakoitsijoina toimivat Skanska Industrial Solutions Oy ja Asfalttikallio Oy.


Vuoden 2022 pisimmät päällystyskohteet Lapin maakunnan alueella ovat:

  • Valtatie 21, Orajärvi-Sieppijärvi, 29 km
  • Valtatie 21, Karunki-Juoksenki, täsmäkorjaukset, 26 km
  • Kantatie 80, Kittilä-Sodankylä, 21 km
  • Valtatie 5, Isokylä-Tohmo, 17 km
  • Kantatie 79, Marraskoski-Meltaus, 13 km
  • Maantie 926, Valajaskoski-Paavalniemi, 8 km


Päällystämiseen, urapaikkauksiin ja tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna yhteensä noin 14,6 milj. €. Rakenteen vahvistamistöitä eli tien kantavuuden ja tasaisuuden parantamista tehdään tieverkolla noin 41 kilometrin matkalla. Tiestöillä paikataan myös uria ja reikiä sekä tehdään tiemerkintöjä. Päällystetyllä maantieverkolla oleviin urien ja reikien korjauksiin käytetään rahoituksesta noin miljoona euroa.

Vuosittain ylläpidetään valta- ja kantateiden ajoratamerkintöjä noin 1 900 kilometrin matkalla ja kaikki pienmerkinnät. Tiemerkintöihin käytettävä määräraha on tänä vuonna noin 1,2 milj. €.

Päällystys- ja tiemerkintäkohteissa noudatettava erityistä varovaisuutta

Päällystys- ja tiemerkintätyöt tehdään yleensä liikenteen seassa, joten autoilijoiden toivotaan noudattavan työmailla erityistä varovaisuutta ja huomioimaan kohteen nopeusrajoitukset. Päällystystyömaiden liikenneturvallisuutta parannetaan käyttämällä saattoautoa pisimmillä päällystyskohteilla. Tietyömaiden liikennevalojen ollessa punaisena saattoauto ajaa autoletkan eteen ja valon vaihduttua vihreäksi saattoauto ajaa sallittua nopeutta tietyömaan ohi autoletka perässään. Työkohteen ohittamisen jälkeen saattoauto ajaa tien sivuun ja päästää autoletkassa olevat jatkamaan matkaansa.

Tiemerkintäkone on ohitettava riittävän etäältä ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Tiellä olevat itsestään haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa tuoreesta tiemerkinnästä. Vastamaalatulle viivalle ei tule ajaa, sillä tuore maali tarttuu helposti auton kylkiin ja on vaikeasti poistettavissa. Autoilijan tulee muistaa noudattaa myös tiemerkintäajoneuvojen valo-opasteita.

Tietoa päällystys- ja muista tietöistä saa Liikennetilannepalvelusta https://liikennetilanne.tmfg.fi/ sekä Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100.


Lue seuraavaksi