Uutiset

Kuljetuskalusto

Flowertrucksille turvasertifiointi

Transported Asset Protection Association (TAPA) on maailmanlaajuisesti toimiva, kuljetuksiin kohdistuvaa rikollisuutta torjuva järjestö. Kaksi vuotta kestäneen hakuprosessin jälkeen Flowertrucks Oy on saanut TAPA:n myöntämän TSR (Trucking Security Requirements) -sertifioinnin.

Flowertrucks Oy on nyt suomalaisista kuljetusyhtiöistä ainoa, joka saa kuljettaa alallaan arvostetun TAPA TSR -sertifikaatin mukaisia arvotavarakuljetuksia.

TAPA-järjestön tavoitteena on minimoida sellaiset tavaran toimitusketjun aikana tapahtuvat tavaramenetykset ja -vauriot, jotka aiheutuvat toimitusketjun eri vaiheisiin kohdistuvista varkauksista. Järjestön jäseninä vaikuttavat globaalit suuryhtiöt kuten Amazon, Apple, DHL ja Intel.

Tyypillisiä arvohyödykkeitä, joita kuljetettaessa kuljetusyhtiön TAPA TSR -sertifioitu toiminta on yleinen vaatimus, ovat esimerkiksi elektroniikka- ja lääketuotteet. Erilaisia kuljetusten turvallisuuteen tähtääviä kaluston seurantajärjestelmiä on ollut kuljetusalalla pitkään, mutta TAPA TSR -sertifioinnin myötä käyttöönotettava järjestelmä on poikkeuksellisen laaja.

TAPA TSR -sertifioinnin edellytyksenä ovat useat erilaiset kuljetusyhtiön kalustoon liittyvät vaatimukset erityisesti kuljetusyksiköiden seurattavuuden osalta. Seurantajärjestelmät varajärjestelmineen on asennettu sekä kalustoyksikön perävaunuun että vetoautoon.

Seurannan ansiosta kuljetusyksikkö on koko ajan reaaliaikaisesti jäljitettävissä, ja esimerkiksi sen sallittu liikkuma-alue tai reitti voidaan rajata ennalta käsin. Mikäli reitin varrella tapahtuu poikkeamia, raportoi järjestelmä niistä automaattisesti kuljetusta valvovalle taholle. Poikkeamahälytyksen voi aiheuttaa esimerkiksi perävaunun oven avautuminen tai tilanne, jossa perävaunu on vastoin suunnitelmia irrotettu vetoautosta.

TSR-sertifikaatin mukaisesti arvotavaraa kuljetettaessa kuljetusyhtiöllä tulee olla oma sisäinen, reaaliaikainen viestintäyhteys auki koko kuljetuksen ajan. Lisäksi sertifioinnin vaatimukset kohdistuvat muun muassa kuljetuksen rahtikirjojen tarkkaan dokumentointiin sekä yhtiön henkilöstön osalta suoritettaviin riskianalyyseihin. Sertifiointiin liittyvissä sisäisissä henkilöstökoulutuksissa on käsitelty myös erilaisissa riskitilanteissa toimimista.

Flowertrucks Oy:n kuljetuskalusto koostuu tällä hetkellä noin 40:stä yksiköstä, joista kaikki ovat nyt TAPA TSR -sertifikaatin mukaisia. Sertifikaatti jakautuu kolmeen eri vaatimustasoon, ja Flowertrucks Oy:lle on myönnetty sertifikaatiotaso 2.

Sertifikaatin mukaisia kuljetuksia tarjoavalle kuljetusyhtiölle on hyvin kysyntää, ja Flowertrucks Oy on nyt ainoa suomalainen kuljetusyhtiö, joka operoi kuljetuksia Suomen ja muun Euroopan välillä TSR-sertifikaatin mukaisesti.

Lue seuraavaksi