Uutiset

Kuljetuskalusto

Eurotankilla täyteen 20 vuotta alan huipulla

Kangasalainen säiliöitä, säiliöperävaunuja sekä niiden järjestelmiä ja komponentteja valmistava Eurotank Oy aloitti toimintansa 18.5.1994 ja 20 vuoden aikana on läpikäyty monenkaltaisia muutoksia niin lainsäädännöllisesti kuin markkinoinnillisesti. Juhlavuoden arvoon sopivasti yritys luovutti myös järjestysnumeroltaan tuhannennen säiliön alahärmäläiselle Kuljetusliike Jari Välikankaalle.

Eurotank Oy:n toimitusjohtaja Rainer Vänni on vuosikymmenien aikana seurannut aitiopaikalta kuljetusalan muutoksia ja ajanjaksoon mahtuu runsaasti vaiherikkaita tapahtumia ja käänteitä. Merkittävimpänä muutoksena säiliöautokuljetuksissa Vänni näkee alan huomattavan keskittymisen, sillä tällä hetkellä jäljellä on vajaa kolmannes yrittäjistä parinkymmenen vuoden takaiseen verrattuna. Kuljetustoiminta on jakautunut pääsääntöisesti suurille toimijoille ja samanaikaisesti öljy-yhtiöiden oma kuljetustoiminta on käytännössä loppunut. Myös valmistajien määrä on laskenut, mutta kilpailu on puolestaan koventunut markkinoiden muututtua yhä vapaammiksi. ”Tällä hetkellä Suomen ja muiden Pohjoismaiden markkinat ovat kiinnostavia myös Keski-Euroopan alan suurimpien valmistajien näkökulmasta”, kertoo Vänni.

Vänni (vas.) sekä Eurotankin kotimaan myyntipäällikkö Henrik Joki korostavat nykyisten tehokkuusvaatimusten vaikutuksia säiliökuljetusalalle. Samanaikaisesti täytyy pystyä kuljettamaan jopa seitsemää eri nestelaatua mutta säiliöiden paino täytyy silti pysyä mahdollisimman alhaisena. Kantavuudet korostuvat, sillä jokainen lisälitra vaikuttaa pitkällä tähtäimellä suuresti. Eurotank on pysynyt teknisessä kehityksessä mukana aktiivisuuden, ahkeruuden sekä innovatiivisuuden avulla.

Yritys on edelläkävijä esimerkiksi teknisissä turvajärjestelmissä ja Eurotankin automaatiojärjestelmät ovat myös tunnettuja väylätekniikan onnistuneesta hyödyntämisestä. ”Meillä tuotteiden käytettävyys on huippuluokkaa ja koska nykyään yhdessä säiliöajoneuvossa voi olla jopa 70 000 euron lasti, ei virheisiin ole yksinkertaisesti varaa. Inhimillisen virheen mahdollisuus on aina tietysti olemassa, mutta tuotteissamme niiden mahdollisuus on saatu minimaaliseksi”, jatkaa Vänni.

Eurotankin edistykselliset Futura-ohjaus- ja valvontajärjestelmä, EuroNomix-tuoteindikaattori, Regulus-lisäaineistusjärjestelmä sekä EuroLid-tyhjennysliitin toimivat esimerkkeinä alan kehittyneimmistä turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävistä innovaatioista.

Massamuutosten kautta laki mahdollistaa nykyään 68 tonnin kokonaispainot ja säiliörakentajat seurasivat mielenkiinnolla muutoksen vaikutusta tilauskantaan. Joki kertoo kuitenkin tilanteen säilyneen yllättävänkin rauhallisena ja alan yrittäjien pysyvän selvästi odottavalla kannalla. ”Varovaisuuteen on monta hyvin ymmärrettävää syytä, joista merkittävimpiä ovat teiden painorajoitukset, purkupaikkojen ahtaus sekä kuljettajien vaihtoja vaativien työaikalakien hankala sovellettavuus. Samaan aikaan myös kuljetussopimusten pituudet ovat lyhentyneet, mikä selkeästi rajoittaa yrittäjien riskinottoinnokkuutta ja investointihalukkuutta”, tiivistää Joki. Huomioitavaa on tietenkin, että ajoneuvon koon kasvun myötä myös kulut, kuten verot ja huoltosopimusten hinnat nousevat, joten moni on laskenut lopullista viivan alle jäävää lukemaa tarkoin”, lisää Vänni.

Eurotank on aina suhtautunut vientitoimintaan ennakkoluulottomasti ja tälläkin hetkellä vientiin menee noin 70 prosenttia yrityksen tuotteista. Tärkeimpiä kohdemaita ovat jo kauan olleet Pohjoismaat sekä muu Itämeren alue. ”Kilpailukyky säilyy teknisellä osaamisella sekä erityisesti automaation korkealla tasolla, sillä metallinkäsittelyssä ei merkittäviä eroja enää synny. Samoin jälkimarkkinoinnin ja muiden kokonaisratkaisujen merkitys on kasvanut rankasti kilpaillulla alalla”, kertoo Vänni.

Eurotankin vahvuutena toimii myös yrityksen sopivan kokoluokan mahdollistama nopea reagointi lakimuutoksiin tai vaikkapa asiakkaiden toivomuksiin. ”Jos esimerkiksi Norjan markkinoille saadaan aikaan toimiva ratkaisu, saamme sen isoimpia kilpailijoitamme nopeammin tuotantoon ja myös muille markkinoille. Asiakaspalaute onkin meille hyvin tärkeää ja sen kautta saadaan hyvin arvokkaita kehitysideoita tuotantoomme”, lisää Joki. Markkina-asemaa on saatu myös Eurotankin kehittyneellä ajoneuvoyhdistelmien osaamisella sekä sekakuljetusten asiantuntemuksen avulla.Kansainvälistymisestä huolimatta Eurotank nojaa edelleen vahvasti myös kotimaan markkinoihin. Kuljetusliike Jari Välikangas toimii mainiona esimerkkinä pitkäkestoisesta, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvasta yhteistyöstä.

Vänni ja Joki suhtautuvat erittäin luottavaisesti Eurotankin tulevaisuuteen ja omiin vahvuuksiin tullaan panostamaan entistäkin enemmän. Joustavuudella, laadukkuudella sekä yksilöllisyydellä yrityksen tuotteet tulevat jatkamaan toimiviksi osoittautuneilla tavoillaan eteenpäin. Tekniseen kehitystyöhön panostetaan voimakkaasti ja esimerkiksi automaatioteknologian kehitystä seurataan tarkoin kasvupotentiaalia etsittäessä. Vänni kertoo myös henkilökunnan rekrytointiin ja koulutukseen kiinnitetyn huomiota ja yrityksessä on tällä hetkellä paljon nuorta voimaa, jonka kautta saadaan tuoreita ideoita suunnitteluun, myyntiin ja tuotantoon. Yritys työllistää tällä hetkellä 37 henkilöä ja Vänni kiittelee myös Tampereen alueen alihankintaverkostoa, josta löytyy niin perinteistä metalliosaamista kuin erikoisalojen asiantuntemusta.

Lue seuraavaksi