Uutiset

Kuljetuskalusto

Erikoiskuljetusten hakemusmäärissä raju 25 prosentin kasvu

Erikoiskuljetus. Kuvaaja Jarkko Finnilä

Suomen siirtyminen nopeassa tahdissa fossiilittoman energian käyttöön näkyy myös ELY-keskukseen saapuneiden erikoiskuljetuslupien hakemusmäärissä.

Vuoden 2021 aikana määrä on kasvanut merkittävästi. Suurin syy lukumäärän nousuun on tuulivoimarakentamisen lisääntyminen.

Hakemusjono on tänä vuonna ajoittain venynyt hyvinkin pitkäksi, ja siitä on aiheutunut haastetta kuljetusten suorittajille. Haittaa ei niinkään ole aiheutunut tuulivoimaan liittyville kuljetuksille, vaan muille erikoiskuljetuksille, joiden hakemuksia ei ole kasvaneen tuulivoimarakentamisen vuoksi pystytty käsittelemään riittävän nopeassa tahdissa. Lupasumaa on ELY-keskuksessa vuoden mittaan purettu myös tekemällä ylitöitä.

”Myönnämme Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko Suomea koskevat erikoiskuljetusluvat”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapäällikkö Petteri Pietilä.

”Sähköisestä lupakäsittelystämme huolimatta jonoa on muodostunut, sillä nopeasti kasvanut tuulivoimarakentaminen on lisännyt hakemusten määrää tänä vuonna 25 prosentilla. Suomessa eletään nyt voimakasta noususuhdannetta, mikä pitkän kokemuksemme mukaan korreloi suoraan erikoiskuljetusten määrää”, Pietilä jatkaa. 

Tuulivoimarakentaminen on Suomessa vilkasta ainakin pari seuraavaa vuotta

Tuulimylly koostuu kolmesta lavasta, konehuoneesta ja neljästä kuuteen runkoputkesta. Jokaisen eri osan kuljetus vaatii erikoiskuljetusluvan. Viime vuosien ajan lupien hakemusmäärät ovat vuositasolla pyörineet 10 000 kappaleen molemmin puolin. Tämän vuoden osalta ennustetaan, että erikoiskuljetuslupia tullaan myöntämään noin 12 500 kappaletta. Tuulivoimarakentaminen tulee Suomessa olemaan vilkasta vielä ainakin seuraavat pari vuotta.

Energian tuottaminen tuulivoiman avulla nopeuttaa Suomen talouden pääsyä kansainvälisen vihreän kasvun vauhtiin. Suomessa on nyt 800 tuulimyllyä ja lähivuosina rakennetaan vielä 700 uutta lisää. Kuljetukset keskittyvät tällä hetkellä Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueille. Tuulimyllyillä lastattuja erikoiskuljetuksia liikkuu nyt ennätysmäärä Suomen länsirannikolla, siellä, missä eniten tuulee.

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee vuodessa keskimäärin 17 500 tienpitoon liittyvää lupaa, joista suurin osa, 10 000 kappaletta, on kuljetuslupia. Tienpitoa koskevia lupia käsitellään alueellisesti myös muissa ELY-keskuksissa.Lue seuraavaksi