Uutiset

Kuljetuskalusto

Asenne ratkaisee logistiikan toimivuuden

Teiden kunto ja liikenneverkkojen toimivuus ovat logistiikalle ja sitä kautta koko maan kilpailukyvylle ensiarvoisen tärkeitä. Korhosen mukaan liikenneinvestointeja tarvitaan nyt, ennen kuin 15 miljardin euron arvoinen tieverkkomme on kriisissä.

Korhonen huomautti, että asenneongelma vaivaa yhteiskuntaa laajemminkin: asioihin reagoidaan usein vasta, kun peli on jo menetetty, vaikka kriisin merkit olisivat olleet näkyvissä jo paljon aiemmin.

Nordean pääekonomisti Leena Mörttisen mukaan Suomen pankit ovat vakavaraisia ja talous suhteellisen vakaalla pohjalla, vaikka maailmantalouden näkymät ovat rahoitusmarkkinoiden ongelmien myötä synkentyneet. Euroalueen sisällä on maiden välillä suuriakin vaihtotase-eroja. Makrotalouden näkökulmastakin korjausliikkeet ovat tarpeen, mutta ekonomistit uskovat ratkaisun löytymiseen.

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtajan Jarmo Nupposen mukaan öljyn maailmanmarkkinahinnan alenemisen yllättävän vähäinen vaikutus kotimaisen polttoaineen hintaan on osin selitettävissä dieselpolttoaineen kysynnän kasvulla sekä sillä, että öljyn hinta barrelilta lasketaan dollareissa ja euro suhteessa dollariin on taloustilanteen myötä heikentynyt.

Kuljetusala on merkittävä työllistäjä, muistutti Kuljetusliike Tyvi Oy:n toimitusjohtaja Heikki Tyvi. Kuljetusliike Tyvi varmistaa työntekijöiden saatavuuden oppisopimuskoulutuksella. Koulutus on yritykselle strateginen valinta. Kuljetusala ei yksin selviä nykyisestä turbulenssista, vaan tarvitaan kuljetusalan, yhteiskunnan ja asiakkaiden yhteistyötä.

Kuljetusyritys voi kasvaa muullakin kuin kuljettamisella. Muuttopalvelu Niemi Oy:n toimitusjohtaja Kai Lager totesi laajan palveluvalikoiman takaavan yrityksen kasvun kaikkina aikoina. Yritys on panostanut vahvan brandin rakentamiseen. Seminaarin puheenjohtaja Matti Heikkilä tiivisti seminaarin keskeisen sanoman: tavarankuljetukset ovat elintärkeitä, meni taloudessa sitten lujaa tai ei.

Lue seuraavaksi