Uutiset

Autot

Vilkas vuosi tieliikenteessä takanapäin

– turvallisuustilanne pysynyt ennallaan

Tieliikenteen turvallisuus kuluneena vuonna on ennakkotietojen mukaan säilynyt pitkälti samanlaisena kuin vuonna 2017. Myönteistä kehitystä näkyy muun muassa kävelijöiden turvallisuustilanteessa. Muutoin vuoteen 2018 mahtuu poikkeuksellisen paljon liikennealan muutoksia.

Tieliikenteen henkilövahinkojen osalta vuosi on ollut pitkälti edellisvuoden kaltainen. Tilastokeskuksen tammi-marraskuun ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien sanomalehtitietojen perusteella tieliikenteessä on menehtynyt vuonna 2018 221 ihmistä. Lukumäärä on noin viisi prosenttia suurempi kuin vastaava tieto edellisenä vuotena. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden lukumäärä näyttäisi jäävän noin neljä prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2017.

”Kun tiedot tarkentuvat, liikennekuolemien ennakkotietoihin tulee aina ns. jälkikertymää, joten lopullinen tilastoluku selviää vasta runsaan vuoden viiveellä. Näyttää kuitenkin siltä, että turvallisuustaso on suunnilleen säilytetty, mutta tavoitteen mukaista paranemista ei ole tapahtunut. Tieliikenteen turvallisuuden parantaminen tavoitteen mukaisesti edellyttäisi sille nykyistä suurempaa sijaa liikennepoliittisessa päätöksenteossa”, summaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Kävelijöiden turvallisuus parantunut

Tienkäyttäjäryhmittäin tarkasteltuna kehitys on ollut oikean suuntaista kävelijöiden turvallisuudessa. Sekä suojatieonnettomuudet että jalankulkijoiden henkilövahingot kaikkinensa vähenivät kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna.

”Jokainen meistä kulkee kävellen liikenteessä, vaikka vain lyhyen taipaleen matkaketjun osana. Kävely on kaikkien peruskulkumuoto. Kävelyn turvallisuuteen onkin satsattava entistä enemmän myös jatkossa”, Valtonen painottaa.

Liikennealan muutosten seuranta korostuu lähivuosina

Liikennealalla vuosi 2018 on ollut poikkeuksellisen vilkas; isoja lakihankkeita on mennyt eteenpäin ja tullut voimaan. Valtonen korostaa, että vaikka vuoden aikana merkittäviä päätöksiä on tehty, niiden vaikutuksista ei vielä tiedetä mitään.

”Lähivuosina tarvitaan vaikutusten tarkkaa seurantaa ja valmiutta tarvittaessa puuttua asiaan, mikäli muutoksista ja uudistuksista aiheutuu kielteisiä seurauksia turvallisuudelle, kuten eduskuntakin on edellyttänyt usean lakimuutoksen yhteydessä” Valtonen muistuttaa.

Puheenaiheena liikenne on keskusteluttanut paitsi päättäjien myös kansalaisten keskuudessa. Esimerkiksi Liikenneturvan sometileillä on vuoden kuluessa virinnyt vilkasta keskustelua niin vilkun käytöstä (link is external) kuin heijastimestakin (link is external). Myös suoria yhteydenottoja ja kysymyksiä on tulvinut runsaasti eri puolilta Suomea.

”Liikenne koskettaa jokaista kansalaista naperosta naavapartaan – siksi on luonnollista, että liikenneturvallisuusasiat kiinnostavat. Tähän kysyntään on tärkeää vastata. Vuoropuhelulla vahvistamme yhdessä tekemistä ja vähennämme vastakkainasettelua, niin kansalaisten ja viranomaisten välillä kuin eri tienkäyttäjäryhmien välillä”, Valtonen kiteyttää.

Lue seuraavaksi