Uutiset

Autot

VBI Vehico Oy:ssä kasvuhaluja

Linja-autokaupan parissa toimivassa Vehico Oy:ssä halutaan ottaa markkinoista tukevampi ote muun muassa aiempaa laajemmalla tuotevalikoimalla ja omalla jälkimarkkinaorganisaatiolla. Kasvanutta tuotevalikoimaa esiteltiin syksyllä laajan karavaanin muodossa.

Lähinnä Iveco Bus– ja Irisbus-tuotteisiin yhdistettävässä, Risto Laurilan luotsaamassa Vehico Oy:ssä ollaan ottamassa pitkiä askeleita toiminnan kehittämisen saralla. Yrityksen tuotevalikoimaa on laajennettu muun muassa tunnetun Ferquin tuotteilla ja kesällä julkisuuteen tuotu tieto Vehico Oy:n yhdistymisestä tanskalaisen VBI Groupin kanssa on konkretisoitumassa tätä kirjoitettaessa.

”Yhdistyminen tanskalaisen VBI:n kanssa vahvistaa asemaamme suomalaisen linja-autokaupan saralla. VBI:llä on muun muassa erittäin vahvaa osaamista käytetyn kaluston saralla ja kaikki tämä osaaminen yhdessä kattavan vaihtoautovalikoiman kanssa on jatkossa myös meidän ja suomalaisten asiakkaiden ulottuvilla. Tämä on erittäin merkittävä asia myynnin kehittämisen kannalta meillä Suomessa”, linjaa Vehico Oy:n toimitusjohtaja Risto Laurila yrityksen Road Shown yhteydessä Kouvolassa.

Laurila lupaa yhteistyön tuovan uudistuksia myös jälkimarkkinointiin – huoltoihin, korjauksiin ja varaosapalveluun, jotka ovat kaikki erittäin tärkeitä tekijöitä toiminnan luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden kannalta.

”Kirkkaana tavoitteena meillä on perustaa pääkaupunkiseudulle oma korjaamo, joka huolehtii myös edustamiemme tuotteiden varaosatoimituksista kaikkialle Suomeen”, jatkaa Laurila, jonka mukaan asiakkailta saatu palaute kertoo jälkimarkkinoinnin tärkeydestä ja siinä piilevistä kehitysmahdollisuuksista.

”Suomeen perustettava oma korjaamo on luonnollinen jatke toimintojen yhdistymiselle”, jatkaa Laurila, jonka mukaan maanlaajuisen verkoston rakentamisessa edetään vähitellen ajoneuvokannan kehittymisen mukaan. Ainakin alkuvaiheessa turvaudutaan osaltaan myös paikallisiin toimijoihin sekä liikennöitsijöiden omiin korjaamoihin ja niiden tarjoamiin palveluihin.

Tanskalainen, vuonna 1980 perustettu VBI on aktiivinen toimija myös linja-autojen varustelun parissa, sillä yrityksellä on Puolassa oma, yksinomaan Mercedes-Benz Sprinter -pohjaisiin pikkubusseihin keskittynyt tehdas.

”Tuotevalikoima pitää sisällään useaa eri kokoluokkaa edustavia vaihtoehtoja koululaiskuljetuksiin, tilausajoon ja invakuljetuksiin”, kertoo VBI Vehicon Risto Kivinen esitellessään ulkopuolisella invanostimella varustettua 1+8 -paikkaista ja skandinaavisella tavalla varustettua invataksia, joka on kolmiviikkoisen kiertueen aikana herättänyt huomattavaa kiinnostusta asiakaskunnan parissa.

Kivisen mukaan asiakkaiden kiinnostus tuntuu muutoinkin painottuvan nyt keveään ja monipuolisiin ajotehtäviin soveltuvaan kalustoon.

”Varsinkin alle 20-paikkaiset koululaiskuljetuksiin soveltuvat ja edullisesti varustetut ajokit ovat nyt suosittuja”, summaa Kivinen.

Bussitoimijoiden mukaan hankintapäätöksien tekemisessä ollaan nyt erittäin varovaisia ensi vuoden aikana tapahtuvien muutosten vuoksi, mutta toisaalta ensi vuoden aikana tapahtuvat muutokset kaupunkien sisäisissä liikenteissä ovat lisänneet tarjouspyyntöjen määrää.

”Autoilijat ovat havahtuneet tuleviin muutoksiin ja monessa yrityksessä pohditaan parhaillaan keinoja tulevien haasteiden selättämiseen. Kokemuksemme perusteella monessa kaupungissa ollaan menossa pääkaupunkiseudun kanssa yhtäläiseen toimintamalliin niin kilpailutuksen kuin kalustonkin suhteen”, tuumaa Kivinen, jonka mukaan asiakkaat pitävät yksinomaan SCR-teknologiaan nojautuvaa Ivecon Euro 6 -moottoritekniikkaa erittäin myönteisenä, toimintavarmuutta kasvattavana asiana.

Lue seuraavaksi