Uutiset

Autot

Uusiin linja-autoihin tulossa älykäs ajopiirturi kesäkuussa

Kaikki EU-alueella 15.6.2019 jälkeen käyttöönotettavat, uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan uuden sukupolven digitaalisella ajonvalvontalaitteella eli ns. älykkäällä digipiirturilla. Uusi laite mahdollistaa ajo- ja lepoaikojen tarkemman seurannan. Nykyiset kuljettajakortit sopivat myös uusiin laitteisiin eikä muutos vaadi erillisiä toimenpiteitä yrityksiltä.

Uuden laitteen käyttöönoton taustalla on yhteiseurooppalaisten kuljetusmarkkinoiden tasapuolisen kilpailun tukeminen ja harmaan talouden torjunta. EU:n kuljetusmarkkinoiden tämänhetkiset merkittävimmät haasteet liittyvät ajo- ja lepoaikasäädöksiin, kabotaasiin sekä kuljettajien palkka- ja sosiaaliturvan ongelmiin.

Osa uusien autojen perusvarustusta – ei vaadi toimenpiteitä yrityksiltä

Uusi älykäs piirturi kuuluu uusien, kokonaismassaltaan yli 3500 kg olevien kuorma-autojen ja linja-autojen (9 tai yli matkustajapaikkaa) perusvarustukseen 15.6.2019 lähtien automaattisesti, eikä se vaadi kuljetusyritykseltä erityisiä toimenpiteitä. Uuden laitteen tietoturvaominaisuudet ovat huomattavasti aikaisempia laitteita paremmat.

Uuden älykkään piirturin käyttö pyritään mahdollistamaan myös eurooppalaista sopimusta henkilöstön työskentelyssä kansainvälisissä maantiekuljetuksissa noudattavissa ns. AETR-maissa saman aikataulun mukaisesti, kuin EU-alueellakin.

Lue seuraavaksi