Uutiset

Autot

Uusien autojen rekisteröinnit pitkästä aikaa kasvussa vuodentakaiseen nähden

Syyskuun aikana rekisteröitiin 6 798 uutta henkilöautoa, mikä on 4,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 62 919, joka jää 20,0 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuun lukemista. Uusien autojen tuotantoa ovat jo yli vuoden ajan jarruttaneet komponenttipula ja pandemiasta johtuvat tuotantokatkokset. Tuotantoviiveiden paisuttama tilauskanta purkautuu pääosin vasta ensi vuoden puolella.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on kesän ja syksyn aikana käyty viime vuotta vähemmän. Käytettyjen henkilöautojen myynti väheni syyskuussa noin 13 prosentilla viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Käytettyjen henkilöautojen kauppaa on tammi-syyskuussa käyty noin 11,7 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Myös pakettiautojen rekisteröinnit kirivät hieman viime vuoden syyskuun lukemia korkeammiksi. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin syyskuussa 1 066, joka on 0,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 8 252, joka on 18,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Komponenttipulan puristusote on hellittämässä myös kuorma-autojen tuotannossa. Syyskuussa ensirekisteröitiin 302 uutta kuorma-autoa, mikä on 14,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tammi-syyskuun aikana jääneet 9,2 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemista. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 1 812, joka on 1,1 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna noin 7,6 miljardia euroa verotuloina

Tieliikenteestä kerättiin vuonna 2021 verotuloja erillisveroina noin 4,1 miljardia euroa sekä arvonlisäveroina ja vakuutusmaksuveroina noin 3,5 miljardia euroa. Erillisveroihin kuuluvat autovero, ajoneuvoverot sekä polttoaineverot. Erillisverojen kertymä pieneni noin 8 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna.

”Verokertymän alenemisen taustalla on autokannan päästöjen väheneminen, sillä uusien autojen päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Vaikka uusien autojen ensirekisteröintien määrä on viime vuosina vähentynyt, valtion vuodelle 2030 asettama 700 000 ladattavan auton tavoite on vielä saavutettavissa, jos määrätietoisia toimia liikenteen sähköistymisen edistämiseksi jatketaan”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Eniten aleni uuden auton hankinnan yhteydessä kerättävän autoveron kertymä, sillä ladattavien autojen yleistyminen ja uusien autojen keskipäästöjen aleneminen on pienentänyt keskimääräistä autoveroa. Autoverokertymä pieneni noin 200 miljoonalla eurolla, josta noin puolet johtuu uusien autojen keskipäästöjen alenemisesta. Uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alenivat viime vuonna 103 grammaan kilometriltä. Vuonna 2020 keskipäästöt olivat vielä noin 123 grammaa kilometrille. Lisäksi autoverokertymää pienensi käytettynä maahantuotujen autojen autoveropäätösten ruuhkautuminen, joka siirsi arviolta 100 miljoonan euron verosumman perittäväksi vasta vuoden 2022 puolella.

Myös uusiutuvien polttoaineiden yleistyminen vähentää verotuloja, sillä niiden verotaso on fossiilisia polttoaineita alempi. Bensiinin kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia ja dieselin 3,8 prosenttia vuoden 2020 lukemista, sillä viime vuonna koronarajoitukset eivät vaikuttaneet enää yhtä paljon liikenteen kysyntään kuin vuonna 2020. Polttoaineveron kertymä väheni kuitenkin noin 4,5 prosentilla, sillä uusiutuvien polttoaineiden kasvanut jakeluvelvoite alensi verokertymää.

Liikennepolttoaineista kerätty arvonlisäverokertymä sen sijaan kasvoi viime vuonna noin 280 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen nähden. Arvonlisäverokertymää nosti polttoaineiden hintojen nousu, sillä bensiinin keskihinta oli viime vuonna keskimäärin 27 sentillä litralta kalliimpaa kuin vuonna 2020.

”Tänä vuonna polttoaineiden hinta on käynyt ennätyslukemissa, joten arvonlisäverokertymäkin on kasvanut. Tieliikenteen polttoaineiden arvonlisäverokertymän odotetaan tänä vuonna kasvavan lähes 500 miljoonalla eurolla viime vuoteen nähden, mikäli polttoaineiden hintakehitys tasaantuu nykytasolleen. Arvonlisäverotuloja tulisi ohjata uusiutuvien polttoaineiden verotuksen alentamiseen ja autokannan nopeampaan uudistamiseen, jotta vuodelle 2030 asetetut päästövähennystavoitteet voitaisiin saavuttaa”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Ajoneuvoveron kertymä aleni viime vuonna noin 3 prosentilla. Valtio kerää vuosittain noin 1,1 miljardia euroa ajoneuvoverona, josta noin 700 miljoonaa kerätään perusverona ja noin 400 miljoonaa käyttövoimaverona diesel-, kaasu- ja sähkökäyttöisiltä autoilta. Ajoneuvoveron kertymä on viime vuosina ollut melko vakaa. Ajoneuvoveron perusveron kertymä alenee vuosittain samassa suhteessa kuin autokannan keskipäästöt, sillä sen määrä riippuu auton hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautokannan keskipäästöt olivat viime vuonna noin 147 grammaa kilometrille, kun vuonna 2020 keskipäästö oli 151 grammaa.

Lue seuraavaksi