Uutiset

Autot

Taksiautojen esteettömyysmääräyksiin tarkennuksia

Uusilla säännöksillä määritetään tarkemmin siitä, mitä muulla kuin invataksiksi katsottavalla esteettömällä henkilöautolla tarkoitetaan ja miten tällaiset taksiautot on varusteltava liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallista kuljettamista varten.

Uudet määräykset helpottavat erityisesti vaikeavammaisten taksimatkustajien liikkumista sekä lisäävät tämän ryhmän matkaturvallisuutta. Myös pienempien kuntien erityisryhmien kuljetusten järjestämisen uskotaan helpottuvan.

Asetuksessa lähtökohtana on auton turvallisuus ja mukavuus matkustajan kannalta. Vaatimuksena ovat yhden pyörätuolin ja siinä matkustavan henkilön kuljetusmahdollisuus, standardin mukaiset kiinnitysjärjestelmät, riittävän korkeat sisätilat ja mahdollisimman loiva ja leveyssuunnassa yhtenäinen luiska.

Vammaisten taksikuljetukseen on perinteisesti käytetty kahta erilaista ajoneuvotyyppiä, invatakseja ja pikkubussityyppisiä, niin sanottuja vaihtoehtoisvarustettuja henkilöautoja. Kaikilla taksiautotyypeillä saa kuljettaa myös muita asiakkaita ja toimia esimerkiksi taksiasemilta käsin.

Vaihtoehtoisvarusteiset autot ovat olleet suosittuja pääasiassa maaseutukuntien koululais- ja vammaiskuljetuksissa. Uusi asetus merkitsee parannuksia juuri vaihtoehtoisvarustettuja autoja jatkossa korvaavien autojen turvallisuuteen ja mukavuuteen. Nykyisin näiden autojen varustetaso ei välttämättä ole sellainen, että autoa voisi pitää vammaisen henkilön kannalta turvallisena ja esteettömänä.

Toisaalta uudet määräykset sallivat myös uudentyyppisten eli niin sanottujen caddy-mallien käyttöönoton kaupunkialueilla. Tällaiset autot eivät esimerkiksi taksiasemilla eroa ulkonäöltään kovin paljon tavallisista henkilöautoista.

Uudet määräykset eivät koske varsinaisia invatakseja. Invataksien osalta varustetasosta on jo kymmeniä vuosia ollut voimassa määräyksiä autojen verovapauden vuoksi. Pääsääntö on, että invatakseissa on aina kaksi pyörätuolipaikkaa. Näiden määräysten tarkennukset ovat parhaillaan vireillä valtiovarainministeriössä.

Vammaisvarusteltuja taksiautoja koskevia onnettomuuksia ei ole erikseen tilastoitu, mutta on tiedossa, että kiinnitysjärjestelmien käyttämättömyys ja nostimen epäasianmukaisuus ovat aiheuttaneet vakavia vaaratilanteita ja myös kuolemantapauksia.

LVM.fi

Lue seuraavaksi