Uutiset

Autot

Suomen teitä hoidetaan hoitoluokkien mukaan

Liikennevirasto ja ELY-keskukset huolehtivat tieverkon liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys liikennejärjestelmän toimivuudelle ja koko maan elinkeinoelämälle.

Valtion tiet on luokiteltu hoitoluokkiin, koska kaikkia teitä ei voida kohtuullisin kustannuksin hoitaa samanaikaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön 21.11.2018 antama pääväyläasetus ei laske teiden hoitoluokkia eikä vaikuta huonontavasti talvihoitoon millään alueella. Kaikilla teillä säilyy vähintään nykytasoinen talvihoito.

Ensi vuoden alusta hoitoluokkia yhtenäistetään ja korotetaan noin 10 000 tiekilometrillä eli vuodenvaihteen jälkeen yli 30 % liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa.

Hoitoluokkien korotus koskee erityisesti teitä, joilla liikkuu paljon raskasta liikennettä. Joidenkin hoitoluokkien liikennemäärärajoja on alennettu eli aiempaa vähäisempi liikenne oikeuttaa korkeampaan hoitotasoon. Näin turvallisuus ja hoidon taso kohoavat myös vähäliikenteisimmillä teillä, joilla on raskasta liikennettä.

Hoitoluokkia on yhteensä seitsemän ja korkeimmissa hoitoluokissa Ise-Ic on ensi vuoden alussa 30% Suomen tieverkosta ja tällä tieverkolla kulkee lähes 90% liikennesuoritteesta.

Urakoiden kilpailutuksen myötä hoitoluokkia nostetaan edelleen noin 3 000 tiekilometrillä vuosina 2019-24.

Poikkeuksellisissa sää- ja kelioloissa varmistetaan liikenteen turvallisuus sekä kohtuullinen toimivuus ensimmäiseksi keskeisimmillä väylillä. Kuitenkin koko maantieverkko pidetään tällöinkin liikennöitävässä kunnossa.

Lue seuraavaksi