Uutiset

Autot

Nissan ja Mitsubishi muodostavat strategisen yhteenliittouman

Nissan Motor Corporation  Ltd. ja Mitsubishi Motors Corporation (”MMC”) ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisen yhteenliitotuman perustamisesta. Sopimuksen perusteella Nissan ostaa 34 % omistusoikeuden 1,9 miljardin euron (237 miljardin jenin) kauppahintaan.

Yhtiöiden solmima strateginen yhteenliittouma syventää entisestään niiden jo viisi vuotta jatkunutta yhteistyötä.  

Nissanin ja MMC:n yhteistyöhön sisältyy mm. yhteisten pohjalevyjen ja teknologioiden hyödyntäminen, tuotantolaitosten yhtenäistäminen, hankintojen tehostaminen ja toimenpiteet kasvavilla markkina-alueilla.

Nissanin pääjohtaja Carlos Ghosn toteaa: “Kyseessä on merkittävä liiketoimi, joka hyödyttää molempia autonvalmistajia. Nissan ja MMC muodostavat yhdessä dynaamisen autoteollisuuden toimijan. Tulemme toimimaan tiiviissä yhteistyössä, jonka seurauksena syntyy huomattavia synergiaetuja. Nissan, josta tulee MMC:n suurin osakkeenomistaja, arvostaa Mitsubishin brändiä ja historiaa. Edistämme parhaamme mukaan MMC:n kasvumahdollisuuksia ja tuemme heitä kaikissa heidän esille tuomissaan haasteissa ja toivotamme yhtiön lämpimästi tervetulleeksi laajentuneeseen yhteenliittoumaamme.”

MMC:n pääjohtaja  Osamu Masuko toteaa: “Nissanilla on pitkä kokemus menestyksekkäästä yhteistyöstä strategisissa yhteenliittoumissa ja siitä, miten hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla niistä saadut synergiahyödyt. Nyt solmittu sopimus tuo pitkäaikaista lisäarvoa molemmille yhtiöille etenkin hankinta- ja kehitysyhteistyön kautta. Yhteisten resurssien hyödyntäminen auttaa molempia yhtiöitä kehittymään kohti tulevaisuutta.”

Kaupan ehtojen mukaisesti Nissan ostaa 506,6 miljoona hiljattain liikkeelle laskettuja MMC:n osakkeita 3,8 euron (468,52 jenin) kappalehintaan. Osakkeiden kappalehinta on määritelty laskemalla osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta ajanjaksolla 21.4. – 11.5.2016. Kaupan myötä Nissanista tulee MMC:n suurin osakkeenomistaja.

MMC ja Nissan odottavat Mitsubishi Heavy Industriesin, Mitsubishi Corporationin ja The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ:n säilyttävän merkittävän yhteisen omistusosuutensa MMc:n osakekannasta ja tukevan näin solmittua strategista yhteenliittoumaa.

Kauppa vahvistuu, kun lopullinen yhteenliittoumasopimus on allekirjoitettu. Osapuolten oletetaan allekirjoittavan lopulllisen sopimuksen vielä ennen toukokuun loppua. Lisäksi kaupan vahvistuminen edellyttää osakkeenomistajien suostumusta ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Lopullista hyväksyntää odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Nissan on tehnyt yhteistyötä Renaultin kanssa jo 17 vuoden ajan, ja lisäksi sillä on yhteistyötä tai osakeomistusta myös mm. sellaisten autoalan toimijoiden kuten Daimlerin ja AvtoVaz:in kanssa.

Yhteenliittouman vahvistuttua MMC esittää Nissanin ehdokkaita yhtiön hallitukseen sen äänestysoikeuden mukaisessa suhteeessa, ml. Nissanin ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi.

Lue seuraavaksi