Uutiset

Autot

Muutoksia liikennelupien maksuihin

Liikennelupien suoritemaksujen tasoa on tarkistettu ELY-keskusten maksupolitiikan ja kustannusseurannan perusteella. Suurimmat yksittäiset muutokset on tehty tavaraliikennelupien suoritemaksuihin.

Tavara- ja joukkoliikenteen vuosittaiset valvontamaksut on poistettu uudesta maksuasetuksesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei peri tavara- tai joukkoliikenteen valvontamaksuja myöskään vuoden 2014 osalta.

Taksiliikennelupien suoritemaksuja on tarkistettu alaspäin taksiluvan haltijoiden vuosittaisen valvontamaksun (100 eurosta 33 euroon) ja ajovuorojärjestyksen vahvistamisen (uudet hinnat 45/75 euroa) suhteen.

Muilta osin taksiliikennelupien suoritemaksut ovat pysyneet ennallaan.

Lue seuraavaksi