Uutiset

Autot

Miten tekoäly mullistaa liikenteen?

Uusi tapahtumasarja näyttää, miten tekoäly muuttaa elämäämme käytännössä

Uusi tapahtumasarja AIX Forum tuo tekoälyn kehittäjät ja käyttäjät yhteen. Tavoite on löytää uusia tapoja hyödyntää tekoälyä yhteiskunnan eri aloilla.

Tänä syksynä alkavat AIX Forum -tapahtumat alkavat etsiä uusia mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä käytännössä. Tapahtumasarjan ensimmäinen, liikennettä käsittelevä tilaisuus pidetään 4. syyskuuta Helsingissä.

Tapahtumia järjestää Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n yhdessä koordinoima Suomen tekoälykeskus FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence). FCAI:n tutkimus pyrkii kehittämään tekoälysovelluksia, jotka vastaavat tosielämän tarpeisiin eri elämänaloilla. Uusi tapahtumasarja tähtää juuri näiden uusien käytännön kohteiden löytämiseen.

”Tekoälymenetelmät haastavat totuttuja toimintatapoja nyt monella eri alalla, ja muutostahti on nopea. AIX Forum -tapahtumissa tekoälyn ja muiden alojen tutkijat sekä yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat löytää uusia mahdollisuuksia tekoälyn hyödyntämiseen”, sanoo Suomen tekoälykeskuksen varajohtaja, tietojenkäsittelytieteen professori Petri Myllymäki Helsingin yliopistosta.

AIX Forum -tapahtumat ovat yleensä kolmiosaisia, ja niiden kieli on useimmiten englanti. Alussa on tyypillisesti muutama lyhyt puheenvuoro, joissa eri alojen ammattilaiset kertovat oman alansa ongelmasta, johon tekoälyä voisi soveltaa. Tämän jälkeen seuraa paneelikeskustelu, jossa tekoälyn tutkijat ja tekoälysovellusten kehittäjät etsivät ongelmiin ratkaisuja yhdessä alun puhujien kanssa. Tapahtuman päättää vapaa verkostoituminen.

En­sim­mäi­nen X on lii­ken­ne

Kirjainlyhenne AIX tulee sanoista tekoäly (artificial intelligence, AI) ja sen sovelluskohde, X. Ensimmäinen tilaisuus, Tekoäly ja liikenne, järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kognitiotieteen Liikennetutkimusyksikön kanssa (Traffic Research Unit).

Tilaisuus kartoittaa liikenteeseen liittyvää tekoälykehitystä ja sen tutkimusta eri näkökulmista. Tavoite on etsiä lupaavia tutkimuskysymyksiä älykkään liikenneteknologian alalta sekä tarkastella teknologian vaikutuksia liikenteen kehitykseen laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

”Liikenteeseen liittyvä automatisaatio ja algoritmisaatio muuttavat syvällisellä tavalla perinteistä kuljettaja–ajoneuvo-asetelmaa. Kyse ei ole pelkästään ajoneuvojen tekniikasta, vaan myös esimerkiksi liikennesuunnittelu, kuljettajakoulutus ja liikennekasvatus muuttuvat”, toteaa Liikennetutkimusyksikön vetäjä ja kognitiotieteen tieteenalavastaava, dosentti Otto Lappi.

”Kognitiotieteen näkökulmasta siihen, että ihmisäly ja tekoäly ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa jakavat yhteisen fyysisen liikkumisympäristön, liittyy monimutkaisia ja vielä jokseenkin tuntemattomia ihmisen ja koneen tiedolliseen työnjakoon liittyviä peruskysymyksiä”, Lappi jatkaa.

Tapahtuma on suunnattu liikenteen, liikennesuunnittelun ja -turvallisuuden, autonomisten ajoneuvojen, liikenneinfrastruktuurin ja esimerkiksi liikennekoulutuksen tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille. Tulevaisuudessa AIX-tilaisuuksia on tarkoitus järjestää myös muualla Suomessa. Tulevia aiheita ovat muun muassa tekoäly valtionhallinnossa ja tekoäly lääketieteessä.

AIX Fo­rum: AI and Traf­fic

Aika ja paikka:
Keskiviikko 4.9.2019
Bankin Auditorio (Unioninkatu 22, Helsinki)

Tilaisuuden ohjelma:

  • 15–16: Liikenteen algoritmit. Liikennetutkijat esittelevät ajankohtaista tutkimusta.
  • 16–17: 2050-luvun liikenne. Paneeli. Eri alojen tutkijat keskustelevat älykkäiden teknologioiden vaikutuksesta liikenteeseen.
  • 17–18: Viiniä ja vapaata verkostoitumista.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 25.8.

LUE MYÖS Valkoinen jatkaa voittokulkuaan uusien autojen suosikkivärinä

Lue seuraavaksi