Uutiset

Autot

Kevyiden kuorma-autojen opetusvaatimuksia kevennetään

Kevyiden kuorma-autojen eli C1- ja C1E-ajokorttiluokkien opetusvaatimuksia kevennetään. Muutos alentaa kyseisten ajokorttien suorituskustannuksia ja parantaa näin tavaraliikenteen kuljettajien saatavuutta. 

Hallitus antoi asetuksen ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 22. marraskuuta 2018.

C1-luokan teoriaopetuksen uusi vähimmäismäärä on kaksi tuntia ja ajo-opetuksen vähimmäismäärä kolme tuntia. Nykyään vaaditaan vähintään yhdeksän tuntia teoriaopetusta ja vähintään viisi tuntia ajo-opetusta.

C1E-luokassa teorian ja ajo-opetuksen uudet vähimmäismäärät ovat molemmat kolme tuntia. Nykyään C1E-korttiin vaaditaan vähintään kahdeksan tuntia teoria- ja kymmenen tuntia ajo-opetusta.

Nykyisiä opetusmääriä on pidetty suurina kaluston kokoon ja ominaisuuksiin nähden. C1-luokan ajoneuvo on usein suuri pakettiauto, joka on hallintalaitteiltaan ja ajettavuudeltaan lähempänä henkilö- ja pakettiautoa kuin C-luokan ajokortilla kuljetettavaa kuorma-autoa.

C- ja CE-luokan opetuksen määriä lisätään, mikäli ajokorttia suorittavalla on alennetuin opetusvaatimuksin suoritettu C1- tai C1E-luokan ajokortti. Näin varmistetaan kuljettajien osaaminen raskaammissa ajoneuvoluokissa.

Uusia opetusmääriä on kokeiltu Töysän autokoulussa Liikenteen turvallisuusviraston kokeiluluvalla. Kokeilun väliraportin mukaan opetusmäärien vähentäminen ei ratkaisevasti heikentänyt ajokoemenestystä. Kokeilun osoitti, että riittävä osaaminen voidaan antaa myös uusilla opetusmäärillä.

Mitä seuraavaksi?

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1. joulukuuta 2018.

Lue seuraavaksi