Uutiset

Autot

Fabulos-hanke tuo robottibussit Helsingin kaduille

Fabulos-hanke tuo robottibussit Pasilaan puolentoista vuoden kehittämistyön jälkeen. Tästä keväästä lähtien kolmea erilaista robottibussiratkaisua testataan aidossa kaupunkiympäristöissä Helsingin lisäksi neljässä Eurooppalaisessa kaupungissa. Näiden ilman kuljettajaa toimivien viimeisen kilometrin liikkumispalvelujen erityispiirteitä ja kykyä vastata maantieteellisiin haasteisiin arvioidaan pilottien aikana. 

Fabulos-hankkeen esikaupallisen hankinnan viimeisessä vaiheessa robottibussiratkaisuja testataan Suomessa, Virossa, Kreikassa, Alankomaissa ja Norjassa. Testausvaiheeseen osallistuu kolme toimittajakonsortiota, jotka koostuvat viidessä eri maassa toimivista yrityksistä: Sensible4–Shotl (Suomi ja Espanja), Saga (Norja ja Kanada) ja Mobile Civitatem (Viro). Kukin konsortio on saanut hankkeen aikana yli miljoona euroa rahoitusta robottibussiratkaisuidensa kehittämiseen. Testausvaihessa ratkaisujen toimivuus validoidaan.Pilotoinnilla kunnianhimoiset tavoitteet

Fabulos-projektin tavoitteena on kehittää kokonaisratkaisu, jolla voidaan hallinnoida automatisoituja robottibussilaivueita osana kaupunkien julkisen liikenteen järjestelmiä. Kaupungeille ja joukkoliikennetoimijoille tämä tarjoaa houkuttelevampia, kustannustehokkaampia ja vastuullisempia vaihtoehtoja liikennöintiin. Kaupunkilaiset puolestaan voivat nauttia räätälöidyistä liikkumisratkaisuista, jotka mahdollistavat saumattomat jatkoyhteydet koko joukkoliikenneverkoston alueella. 

Itseohjautuvien bussien pilotointi alkoi Helsingissä jo huhtikuussa, mutta matkustajat pääsevät robottibussin kyytiin koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista johtuen 9.6.2020 alkaen. Pilotit Norjan Gjesdalissa ja Tallinnassa alkavat kesäkuussa 2020, mutta niiden aloitusta voidaan joutua lykkäämään koronaepidemian rajoitusten vuoksi. Syksyn 2020 aikana käynnistetään kokeilut myös Kreikan Lamiassa ja Alankomaiden Helmondissa sekä aloitetaan uusi pilotointikierros Gjesdalissa. Jokainen toimittajakonsortio vahvistaa robottibussiratkaisujensa toimivuuden testaamalla kahdessa kaupungissa.

”Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Parhaita mahdollisia kaupunkielämisen olosuhteita tukevat innovaatiot ovat strategiamme ytimessä. Tästä syystä vastuullisten liikennemuotojen tukeminen on kaupungille erittäin tärkeää. Tavoitteisiimme kuuluu miellyttävä ympäristö, hyvä saavutettavuus ja sujuva liikenne sekä ympäristövaikutusten vähentäminen. Mielestäni Fabulos-hanke voi edistää näiden tavoitteiden saavuttamista merkittävästi mahdollistamalla autonomisen julkisen liikenteen tuomat edut”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Viisikymmentä päivää kestävän testijakson aikana arvioidaan itseohjautuvien ajoneuvojen ja niiden operointiin vaadittavien järjestelmien toimivuutta, yhteensopivuutta ja turvallisuutta. Jokaisen testijakson jälkeen Fabulos-hankkeen partnerit arvioivat yhteisesti tulokset.  Esikaupallisessa hankinnassa ei valita vain yhtä ”voittajaa”, vaan kaikkien kolmen konsortion odotetaan tuovan ratkaisunsa markkinoille muutaman vuoden kuluessa, jonka jälkeen ne olisi mahdollista hankkia julkisen hankintamenettelyn kautta.Robottibussit aloittavat liikennöinnin viidessä Euroopan kaupungissa

Ensimmäinen Fabulos-hankkeen robottibussikokeilu alkoi 14.4.2020 Helsingin Pasilassa. Kolme autonomista ajoneuvoa, mukaan lukien Gacha-robottibussi, kulkevat osittain omalla kaistallaan Pasilan vilkkaan rautatieaseman ohittavaa rengasreittiä. Alueen nopeusrajoitus on 40 km/h. Suurin osa reitistä kulkee muun liikenteen joukossa, ja reitti sisältää automaattiajoneuvoille haastavia kohtia, kuten useita valo-ohjattuja risteyksiä, kaistan ylityksiä, kadunvarsipysäköintiä ja liikenneympyrän. Reitin varrella on kolme bussipysäkkiä, joille robottibussia voi pyytää pysähtymään mobiilisovelluksen avulla.

tekstiiii

Pilotointiin osallistuvat robottibussit pystyvät ajamaan itsenäisesti. Normaalin kaupunkiliikenteen seassa ajavia robottibusseja valvotaan ensimmäistä kertaa Euroopassa uudenlaisesta kauko-ohjauskeskuksesta käsin. Poikkeustilanteissa kauko-ohjaaja voi antaa robottibussille luvan tien tukkivan auton tai muun esteen ohittamiseen tai ohjata bussia tarvittaessa.

Fabulos-hankkeen pääasiallinen tavoite on edistää uusien automatisoitujen viimeisen kilometrin ratkaisujen tuomista Euroopan markkinoille. Kun pilotoinnit on saatu päätökseen, kaupungit ja muut hankintatahot voivat käynnistää Fabulos-hankkeen tuloksiin perustuvan julkisen hankintaprojektin vuonna 2021.
Lue seuraavaksi