Uutiset

Autot

Ensirekisteröinnit laskusuunnassa

Ensirekisteröinnit 2013

Vuonna 2013 rekisteröitiin uusia ajoneuvoja yhteensä 172 043 kappaletta, mikä on 10,3 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Myönteistä on vähäpäästöisten ajoneuvojen suosion kasvaminen.

Viime vuonna rekisteröitiin 103 450 uutta henkilöautoa, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen vuosimyynti on 2000-luvulla ollut lähes 127 000 uutta henkilöautoa, joten päättynyt vuosi oli myynnillisesti erittäin heikko vuosi.

Pakettiautorekisteröinnit laskussa

Pakettiautoja ensirekisteröitiin viime vuonna 10 405 kappaletta, mikä on 9,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilöautokaupan tavoin viime vuosi oli 2000-luvun heikoin lukuun ottamatta vuotta 2009. Tällä vuosituhannella keskimääräinen pakettiautomyynti on ollut vajaa 13 500 kappaletta. Autoalan mukaan siirtyminen hankinnan verotuksesta käytön verotukseen piristäisi myös pakettiautokauppaa.
Uusia linja-autoja rekisteröitiin viime vuonna 388 kappaletta, mikä on edellisvuoteen verrattuna 27,5 prosenttia vähemmän.

Kuorma-autorekisteröinnit lisääntyivät

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 508 kappaletta ja vuoteen 2012 verrattuna rekisteröintimäärä kasvoi 7,9 prosenttia. Raskaita, yli 16-tonnisia kuorma-autoja rekisteröitiin 2 720 kappaletta, mikä tarkoittaa 13,5 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Huomattava kasvu johtuu erityisesti vuoden vaihteessa voimaan astuneesta Euro 6 –päästönormista.

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen ensirekisteröinti-into hiipui viime vuoden aikana. Etanolia polttoaineena käyttäviä uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna 402, kun vuotta aikaisemmin ensirekisteröintejä tehtiin kolminkertainen määrä. Sähkökäyttöisiä henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2013 yhteensä 50 – edellisvuonna 51 kappaletta.

Ladattavia hybridihenkilöautoja ensirekisteröitiin 132 kappaletta. Vuonna 2012, jolloin ladattavat hybridit ilmestyivät markkinoille, niitä rekisteröitiin yhteensä 126.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä on pieni, mutta tähän asti niiden määrä on kuitenkin kasvanut tasaisesti.

”On valitettavaa, jos vaihtoehtoisten käyttövoimien suosio hiipuu, sillä niiden tulisi olla yhtenä ratkaisuna liikennesektorin ympäristöpäästöjen vähentämiseen”, toteaa Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin osastonjohtaja Juha Kenraali.

”Positiivista kuitenkin on, että uusien henkilöautojen CO2-päästöt ovat laskeneet hyvää vauhtia ja erityisen ilahduttavaa on, että pienipäästöisimpien henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet reilusti”, kertoo Kenraali.

Autoalalla uskotaan, että taloussuhdanteen pohja on nyt nähty. Myös ikääntyvä autokantamme antaa potentiaalia autokaupan virkistymiselle. Siirtyminen auton hankinnan verotuksesta käytön verotukseen mahdollistaisi 140 000-160 000 uuden henkilöauton ensirekisteröinnin vuosittain, mikä pysäyttäisi henkilöautokantamme keski-iän nousun.

Lue seuraavaksi