Uutiset

Yleinen

Lujabetonin vähähiilistä betonia Kalasatamaan


Artikkelin kuvituskuva: Tehdaskuva, Lujabetonin Helsingin tehdas.Lujabetoni toimittaa suuren määrän Luja-vähähiilibetonia Helsingin Kalasataman raitiotiehankkeeseen, jossa rakennetaan raitiotie Kalasatamasta Pasilaan. Hankkeeseen toimitetaan ensimmäisessä vaiheessa arviolta 30 000 kuutiometriä betonia. Valtaosa betonista pyritään tekemään Luja-vähähiilibetonina, jonka hiilijalanjälki on 50 prosenttia tavallista betonia pienempi. Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Kalasatamasta Pasilaan on rakenteilla 4,5 kilometrin pituinen raitiolinjahanke, joka koostuu 13 rakennusvaiheesta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallinlaakson kautta Pasilaan. Valmistuessaan raitiolinja yhdistää Kalasataman keskuksen ja Pasilan aseman joukkoliikenteen solmukohdat toisiinsa.

Hanke toteutetaan projektiallianssina, jonka tilaajaosapuolina ovat Helsingin kaupunki ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Lujabetonin valmisbetonitoimitukset tehdään tilaajan allianssikumppanille Destia Oy:lle, jonka kanssa Lujabetonilla on takanaan onnistuneita hankkeita ja pitkä ja hedelmällinen yhteistyö.”Tämä on merkittävä hanke ja osoitus siitä, että rakentamisessa ollaan aidosti valmiita konkreettisiin toimiin hiilidioksidipäästöjen vähennystalkoissa”, kertoo Lujabetonin aluepäällikkö Miro Harjumäki.

”Kalasatamasta Pasilaan -allianssi on Destian merkittävin käynnissä oleva hanke. Hermannin rantatien osuuden tulevat vesihuolto-, tekniikka-, katu- ja ratarakenteet perustetaan kauttaaltaan paalulaatoille ja kyseisissä laattarakenteissa pyritään käyttämään vähähiilistä betonia”, kertoo hankkeen työnjohtaja Kare Viljaranta Destialta. ”Lujabetoni on tarjonnut Destialle apua etenkin betonimassan valintaan, ominaisuuksien optimointiin ja vähähiilibetoniin liittyvissä asioissa”.

Valmisbetoni toimitetaan Lujabetonin vastavalmistuneelta modernilta, korkean kapasiteetin betoniasemalta, ja samalla tontilla Tattarisuolla sijaitsevalta toiselta betoniasemalta. Työmaan betonitoimitukset ovat valmiit vuoden 2022 aikana.

Helsingin kaupungin tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä on vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttö yksi keino tavoitteisiin pääsemiseksi.


Lujabetoni on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa ja se toimii kaikilla merkittävillä betonirakentamisen sektoreilla. Pääasiakasryhmiimme kuuluvat asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria rakentavat alan toimijat: rakennusliikkeet, rakennuttajat sekä erikoisrakentajat kuten betonointi- ja paalutusurakoitsijat. Toimitamme valmisbetonia, elementtejä ja betonituotteita yhteensä 27 tehtaalta. Lujabetoni toimii myös Ruotsin markkinoilla tytär- ja osakkuusyhtiöidensä.


Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys on toiminut alalla lähes 70 vuotta. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 800 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1 900 työntekijää. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa.


Lue seuraavaksi